3 januar: Ikke strev for å bli rik

“Den gjerrige har det travelt med å vinne rikdom, han skjønner ikke at han kommer til å lide nød.”

Salomos ordspråk 28:22

Den som har det travelt med å bli rik blir her advart om at resultatet vil bli fattigdom. Denne masingen mot et satt mål kan føre til kompromisser  av standarder som ærlighet,, å falle for “bli rik-ordninger”, eller å bli slave til en utlåner. Faktum er at Paulus advarer om at de som ønsker å bli rik faller inn i skadelige lyster og gjennomborer seg selv med mage sorger.

Å være hastig er et problem på mange områder i livet. En rask observasjon av en situasjon uten å ha alle fakta kan få deg til å trekke en feilaktig konklusjon. Dette er imidlertid spesielt sant når det gjelder penger, slik som dette ordspråket forteller oss.

Dersom vi har det travelt med å øke løna vår eller få verdslig suksess, så kan vi lett komme til å ta valg som vil føre til større, og mer signifikant, fattigdom på andre områder. Mange ekteskap, hjem, hjerter, og kirker har blitt følelsesmessig og åndelig konkurs på grunn av en ukontrollert sult for mer profitt, mer penger, eller mer materiell suksess.

Bibelen fordømmer ikke penger, men lysten etter dem. Gud velsignet Abraham, Jakob og Job med flere med rikdom, og mage som har blitt velsignet på denne måten har vært generøse givere og æret Gud med rikdommen sin. Men å sette rikdom som et mål for livet fører til problemer.

Gjentatte ganger ser vi i Skriftene at vi skal vente på Herren. Dette betyr ikke å vente i latskap, men en venting i forventning som en som er travelt opptatt med å gjøre det som Herren har krever på akkurat det tidspunktet. Derfor må vi ikke skynde oss for å oppnå rikdom; vent på Herrens gode formål, timing og måte. Has vei fører alltid til sann og varig rikdom.


 

Advertisement
%d bloggers like this: