Mørk materie søk uten resultat

Bilderesultat for dark matter

En online nettavis rapporterte: “Vitenskapsmenn som søker etter usynlig mørk materie (dark matter) kan ikke finne noen.” Det som blir kalt Large Underground Xenon (LUX) eksperimentet er lokalisert i et hull 1,6 km under bakken i en gammel gullgruve. Det involverer en detektor som består av omtrent en tredjedels tonn med nedkjølt flytende xenon i en tank med lyssensorer, hver av dem i stand til å finne et enkelt foton. Som med tidligere eksperimenter de siste 40 år, så fant man ingen mørk materie partikler.

Så hva planlegger de? Å bygge større detektorer, men denne gangen til 50 millioner dollar og 70 ganger mer sensitiv. De tror at  det unnvikende stoffet må finnes, til tross for at det finnes et fnugg av eksperimentelle bevis på at mørk materie eksisterer.

Selve overlevelsen av Big Bang paradigmet er på spill her; når observasjons data for den påståtte utvidelsen av universet er sammenliknet med standarden for Big Bang teorien, så er mørk materie nødvendig som en fudge faktor. Dette er ikke overraskende, ettersom teorien er basert på et feilaktig grunnlag: at universet er et produkt av materie, energi og naturlover, og at det har utviklet seg til sin nåværende tilstand i løpet av de siste 13,8 milliarder år.

Selv om der fremdeles kan finnes nye partikler å oppdage, så synes ideen om mørk materie 80% av all materie i galaksen vår og er usynlig mindre og mindre som virkelig fysikk.


 

Advertisement
%d bloggers like this: