5 august: Den fortapte sønnen

“Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i hjel!”

Lukas 15:17

Fortellingen om den bortkomne sønnen beskriver oss alle, som Guds barn. Vi er alle ulydige barn til vår velvillige himmelske Far. Vi har alle sløst bort den store arven Han så nåderikt har gitt oss. Og vi alle — på ett eller annet tidspunkt — vet hva det betyr “å komme til seg slv”.

Synd er galskap. Det er en urimelig, ulogisk, selvødeleggende måte å leve livet på. Den ignorerer Herrens rene hender, fulle av alle forsyningene vi noensinne trenger, og følger etter hallusinasjonene av verdslige gleder og oppfyllelse.

Men når vi endelig kommer til oss selv, innser vi at å sulte i grisebingen ikke er hva vår himmelske Far har planlagt for oss. i er kongens barn! Ingen i Hans hus sulter eller mangler noe, og her er vi likevel i syndens gjørme fordi vi forlot vår Fars hus. Når vi endelig kom til oss selv, kom vi endelig tilbake til Ham. Vi forlater den miserable søkingen etter selvtilfredsstillelse og begynner å søke det rike livet som bare finnes i Herren.

Har du kommet til deg selv enda? Har du snudd beina dine tilbake mot din himmelske Far? Dersom du har det, så vit at der alltid er en varm velkomst til dem som kommer til Gud gjennom Hans Sønn, Jesus Kristus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: