3 mai: Guds Ord er en helhet

“Skriften kan ikke settes ut av kraft.”

Johannes 10:35

Guds Ord er en enhetlig og ufeilbarlig sannhetens kropp. Det kan ikke gjøres ugyldig, slik som Jesus minner tilhørerne Hans om; det kan ikke bli skikkelig undervist eller akseptert delvis. Det kan ikke bli brutt opp for å sette et vers opp mot et annet. De står alle sammen – eller faller sammen.

Ordet som her brukes for “settes ut av kraft” eller “gjøres ugyldig” er på engelsk “broken” – brutt. Det brukes også i Apostlenes gjerninger når en forsamling “bryter opp” etter et møte (Apostlenes gjerninger 13:43). Hver person gikk sin egen vei uten hensyn til de andre i forsamlingen. Jesus sier at Skriften ikke er slik — ikke ett enkelt vers går vekk fra de andre, eller uttrykker sannhet utenfor de andre. Bibelen er en perfekt helhet, men den er bare perfekt når den er hel.

Nesten hver stor kult eller avvik fra ortodoks kristendom har kommet fra at en har framhevet en del av Skriften mens en har fornektet eller ignorert resten. Dette produserer alltid en skjev teologi. Det er bare ved å utføre en forsiktig og grundig “analogi av troen” at vi kommer fram til en godt avrundet, presis forståelse av Guds budskap til oss.

Er dette hvordan du leser Bibelen din? Er dette hvordan du studerer Bibelen din? Velger du ut favoritt vers eller “yndlings” tekster for å danne din mening om Gud og Hans Ord, eller utfører du det harde arbeidet av en systematisk eksegese (fortolkning) for å vokse i nåde og forstand av vår Herre og Frelser Jesus Kristus?

Skriften kan ikke brytes opp, så den som fordreier Skriftene — snur og vrir på Guds Ord — gjør så til deres egen ødeleggelse (2 Peter 3:16).


 

Advertisement
%d bloggers like this: