17 april: Gymnast for Gud

“All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på. Men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som er blitt oppøvd ved den.”

Hebreerne 12:11

Dersom du lider under en stor prøvelse akkurat nå, så lytt til disse empatiske ordene: ingen prøvelse føles god i det selvsamme øyeblikket eller synes som en god ting.

Dersom du trodde at Bibelen lærer at du skulle føle deg bra under Guds irettesettende hånd, så kan du nå sukke et sukk av lettelse. Gud vet at smerten din gjør vondt; Han forventer ikke, og du burde heller ikke forvente, at det føles godt når prøvelsene kommer.

Men her er imidlertid en stor oppmuntring — selv om det ikke føles bra akkurat nå, så vil prøvelsen din ha et bra resultat, ettersom du blir “prøvet” av den. Dette er faktisk et interessant valg av ord, fordi “prøvelse” (eller “oppøvelse” i 2011 oversettelsen)  på gresk er samme ordet som vi får ordet “gymnasium”, og “gymnastikk” – fra det greske “gymnos”. De greske menn fikk både sin legemlige og åndelige utdannelse her.

Når vi går til et “gymnasium”, og observerer dem som er inni det, så vil vi se det samme prinsippet i aksjon her som forfatteren snakker om — folk som går igjennom  smerte og disiplin for å oppnå et verdifullt mål.

Gymnaster går igjennom hard trening for å klare øvelsene sine; kroppsbyggere utholder gjentatte anstrengelser for å kunne forme musklene sine; til og med middelklassens mødre og menn presser seg gjennom harde treningsprogrammer for å holde hjertene sunne. På samme måte er lidelse ment å bygge oss opp, og holde oss friske.

Ettersom vi blir tilpasset denne verden gjennom prøvelser, så tvinges vi til å vende oss mot Gud for å få styrke og oppfyllelse, vi blir sterkere på grunn av vanskelighetene vi har møtt. Måtte våre sjelelige øvelser i dag bringe oss store gevinster i våre forhold til Gud!


 

Advertisement
%d bloggers like this: