10. Jeg er vintreet

“Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.”

Johannes 15:5

I det foregående verset sa Kristus: “bli i meg“. Han hadde så annonsert den store, uforanderlige loven om alt liv i greinen, på jorden eller i himmelen: “uten meg kan dere ingen ting gjøre.” I de første ordene i denne liknelsen hadde Han allerede sagt: “Jeg er det sanne vintre.” Nå gjentar Han disse ordene. Han ønsker at vi skal klart forstå – legge godt merke til leksjonen, så enkel den enn virker, så er den nøkkelen til livet som bor i den – at den eneste måten å adslyde ordren “bli i meg“, er å hå øyet og hjertet festet på Ham selv. “Bli i meg… jeg er det sanne vintre.” Ja, studer hele mysteriet til du ser Kristus som det sanne Vintreet, bærende, styrkende, forsørgende, inspirerende for alle greinene Hans, være og gjøre alt som trengs i hver grein, og forblivningen vil så komme av seg selv. Ja, kast et blikk på Ham som det sanne Vintreet til du føler hvilket himmelsk mysterium det er, og du vil bli tvunget til å be Faderen om å avsløre det for deg gjennom Hans Hellige Ånd. Han viss Gud avslører herligheten til det sanne Vintreet, han som ser hva Jesus er og venter på å gjøre i ethvert øyeblikk, han kan ikke unngå å forbli i Ham. Synet av Kristus er en uimotståelig tiltrekning – det drar og holder oss som en magnet. Lytt til når den levende Kristus fremdeles snakker til deg, og venter på å vise deg betydningen og kraften av Hans Ord: “Jeg er vitreet.”

Hvor meget trøttende arbeid har det vært i å streve med å forstå hva forblivelse er, hvor mye fruktløs streven det er i forsøket på å oppnå det. Hvorfor det? Fordi oppmerksomheten ble snudd mot forblivningen som et arbeid vi måtte gjøre istedenfor den levende Kristus, i hvem vi skulle bli blivende i, som selv skulle holde og beholde oss. Vi tenkte på blivingen som en kontinuerlig anstrengelse og innsats – vi glemte at det betyr hvile fra innsats til en som har funnet stedet hvor Han bor. Legg merke til at Kristus sa: “Bli i meg; jeg er Vintreet som bringer, og holder, og styrker, og gir greiner fulle av frukt. Bli i meg, hvil i meg, og la meg gjøre mitt arbeid. Jeg er det sanne Vintreet! Alt jeg er og sier og gjør er guddommelig sannhet, som gir faktisk virkelighet til alt som blir sagt. Jeg er Vintreet! Bare si ja og overgi deg til meg, så vil jeg virke alt i deg!”

Og så skjer det at der kommer sjeler som aldri har vært spesielt opptatt med tanken om å forbli i Ham, er i Ham kontinuerlig, fordi de er opptatt med Kristus. Det er ikke slik at ordet “bli” er unødvendig. Kristus brukte det så ofte fordi det er nøkkelen til det kristne livet. Men Han ville at vi skulle forstå dets sanne betydning — “Kom ut fra alle steder, all tillit og tilholdssted, kom ut fra selvet med dets resonementer og innsats, kom og hvil i hva jeg vil gjøre. Lev utenfor deg selv, bli i meg! Vit at du er i meg! Du trenger intet mer. Forbli der i meg!”

“Jeg er vintreet.” Kristus holdt ikke dette mysteriet skult fra Sine disipler. Han avslørte det, først ved ordene her, så i kradt da den Hellige Ånd kom ned. Han ønsker å avsløre detbfor oss også, først i tankene og bekjennelsene og ønskene som disse ordene vekker, så i kraft av Ånden.La oss vente på at Han skal vise oss den himmelske betydningen av dette mysteriet. La hver dag – i vår stilletid, i vårt indre kammer sammen med Ham og Hans Ord – være sentrert i være tanker og vårt mål om at hjertene våre skal være fikssert på Ham, i forsikringen om at alt et vintre gjør for sine greiner, vil Jesus gjøre for meg – Ja, Han gjør det allerede for meg! Gi Ham tid, gi Ham ditt øre, slik at Han kan hviske og forklare den himmelske hemmeligheten: “Jeg er vintreet.”

Framfor alt må vi huske at Kristus er Vintreet som Herren har plantet, og du er en grein som Gud har podet inn. Stå alltid framfor Herren i Kristus, og vent kontinuerlig på Guds nåde. Overgi deg for å bære mer frukt slik som Vinbonden ønsker, i Kristus. Og be om avsløring av mysteriet om at all kjærlighet og kraft fra Gud som hvciler i Kristus også skal virke i deg. “Jeg er Guds Vintre.” Jesus sier: “alt jeg er, har jeg fra Ham; alt jeg er er for deg; Herren vil virke i deg!”

Himmelske Far! Jeg er Vintreet! Velsignede Herre, tal dette Ord inn i min sjel. Så vil jeg vite at all Din fylde er for meg, og at minforblivelse er så lett og så sikker når jeg glemmer og mister meg selv i den beundrende troen om at Vintreet holder greinen og forsyner alle dens behov.


Advertisement
%d bloggers like this: