1 Krønikebok

FORFATTER

Ikke nedskrevet, men tradisjonelt tilegnet presten Esra.

DATO

Dekker Israels historie fra omtrent 1010 f.Kr. (døden av kong Saul) til omtrent 970 f.Kr. (døden av kong David).

PÅ TI ORD ELLER MINDRE

Kong Davids styre detaljert og analysert.

DETALJER

.1 Krønikebok gir oss Israels historie, og går helt tilbake til Adam. Når en kommer til kapittel 11 går historien over til å omhandle Israels største konge, David, med spesiell vektlegging på hans lederskap av nasjonal tilbedelse. Et annet viktig fokus er på Guds løfte om at David ville ha en evig, kongelig linje gjennom etterkommerne hans, helt opp til Kristi fødsel.

SITATER 

“Jeg vil la ham bli i mitt hus og i mitt rike til evig tid, og hans trone skal være grunnfestet til evig tid.” (17:14)

UNIKT

1 Krønikebok dekker mye av samme informasjonen som i 2 Kongebok, men uten noen av de sedelige aspektene i Davids liv – slik som hans utroskap med Batseba og planleggingen med å drepe hennes mann, Uria.

HVA SÅ?

Et positivt spinn på 1 Krønikebok er at det var designet for å minne jødene om at til tross for dommen av synden deres, så var de fremdeles Guds utvalgte folk. Når Gud gir et løfte, så holder Han det.


 

Advertisement
%d bloggers like this: