Hvordan hørtes dinosaurene ut?

Hadde dinosaurene en brølende stemme? Hørtes dinosaurene ut som Chewbacca i Star Wars? Laget de lyder som triste duer og ugler, eller hvinte de som sekkepiper?

Finnes det noen spor om dinosaurlyder i Bibelen eller innen vitenskapen? Faktum er at det finnes innen begge grener. Dersom dette svarte virker overraskende, så burde det ikke være det, fordi både Bibelen og vitenskapen frembringer troverdig bevis om at dinosaurene absolutt ikke var stille.

Men hvordan kan Bibelen fortellle oss noe om dinosaur lyder? Ordet “dinosaur” forekommer ikke i engelske eller norske oversettelser. Men uttrykket ble ikke laget før i 1841, så vi vil ikke forvente å finne det i den engelske King James Bibelen som ble gitt ut i 1611 eller i noen av de tidlige originaler eller kopier av grunnteksten. Det er åpenbart at før 1841 ble dyrene som vi i dag kjenner som dinosaurer kalt noe annet – trolig drager eller monstere, og begge disse ordene finnes flere steder i den engelske Bibelen, og noen også i den norske, nemlig de hebraiske ordene tannim, tannin, og tannoth.

Som vitenskapsmenn som tror på skapelsen har vist ved å bruke en “åpen Bibel tilnærmelse” til vitenskaplige spørsmål, så finnes der en realistisk forbindelse mellom gamle “drager” og “dinosaurer” som vi studerer i dag. Derfor er det ikke overraskende at tidligere drager som er nevnt i Bibelen (og av og til rapportert av senere øyenvitner, av og til etter vikingetiden) ville bli kalt dinosaurer når beina deres blir funnet i dag.

Men avslører dinosaurbein eller referanser til drager i Bibelen noe om dinosaur lyder?

Empiriske vitenskaplige observasjoner – slik som å undersøke gjenlevninger av binosaurbein – kan bekrefte ideen om at noen dinosaurer kunne uttrykke nasal lyder som ville høres ut noe som likner en trombone, en sekkepipe, eller et middelaldersk krumhorn:

Lambeosaurine (hardosaurer med hule topper som inneholder nasale huler) dinosaur topper blir trodd å bidra til resonans på basis av en akkustisk analyse of strukturen av det nasale tomrommet… Den forlengede nasale passasjen fungerte som resonanser (maken til) et Fennoskandisk  musikk instrument kjent som en krumlur eller et krumhorn. (Weishampel, D.B. 1981, Acoustic Analyses of Potential Vocalization in Lambeosaurine Dinosaur, Paleobiology 7 p. 252-261.)

Men, utenom anatomiske studier av dinosaurbein, finnes det også pålitelige historiske beviser fra øyenvitner som beviser det rettsmedisinske faktumet at dinosaurene var høyrøstede?

Ja! Profeten Mika sa han ville “klage og hyle” og “oppløfte klageskrik” slik som tannim (Mika 8:1). Det hebraiske ordet tannim er i den engelske Bibelen oversatt som drage, men i den norske som hyene. Men dersom det bibelske uttrykket “drage” er det samme som “dinosaur”, så indikerer Mika her at i alle fall noen av dinosaurene var kjent for deres hyling og klageskrik.

Faktisk er ordene tannin og tannim (som vanligvis blir oversatt som “drage”) avstammet fra ordet tanah, som beskriver en trist, gråtende skriking , og betyr “å hyle, skrike eller sørge”. Så det hebraiske ordet tannim beskriver bokstavelig sett et monster som er kjent for å klage og hyle. Siden Skriften viser at drager (tannim) var kjent for deres triste og hylende lyd (Mika 1:8), så vil vi ikke bli overrasket når anatomisk analyserende paleontologer konkluderer med at lambeosauriske hadrosaurer hadde den rette anatomien for å gi ut lav frekvente nasale lyder, kanskje noe som liknet en av de lave tonene fra et skandivavisk krumhorn eller fra sekkepiper.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: