17 januar

Txt: Salme 135:1-5

BRÅKETE UNGER (fortsetter)

Det hadde vært vanskelig , men Jon hadde bedt om unnskyldning til familien Pettersen for sin dårlige oppførsel i kirken. Han hadde også fortalt dem at han håpet de ville besøke kirken igjen.

Til Jons forbauselse kom familien Pettersen tilbake til kirken neste søndag. Kult! tenkte han. De ga han til og med et vennlig smil da de gikk inn.

Før møtet startet tok Jons far ut en notatbok og en penn. “Jeg vil at du skal skrive ned minst tre ting som pastoren lærer deg i prekenen sin i dag,” instruerte Jons far. “Jeg tror det vil være nyttig for deg å ta litt notater.”

Jon rynket pannen. “Jeg… jeg har aldri forstått særlig mye av det pastor Holt sier, men du trenger ikke bekymre deg – jeg skal sitte stille,” lovet han. Faren bare smilte og fortsatte å holde frem notatboken. Jon sukket. Han nikket og tok imot boken og pennen.

Først begynte Jon å tegne noen krusseduller på boken sin, men så begynte han å lytte etter ting han kunne skrive ned. Han ble overrasket over at han kunne forstå mer enn han forventet! Ved slutten av møtet hadde han skrevet ned fem ting som pastoren hadde lært – to mer enn faren hans hadde bedt ham om å skrive. Dette var ikke så ille, tenkte han. Jeg tror grunnen jeg aldri har forstått pastor Holts tale før er fordi jeg ikke har lyttet skikkelig etter!

Etter kirken viste Jon pastoren notatene sine. “Jeg skal gjøre dette hver eneste søndag, pastor Holt!”sa han.

“Kjempefint!” sa pastoren. “Hvorfor foreslår du ikke det til de andre barna også?”

“Vel… okay,” samstemte Jon. Han var ikke helt sikker på at de andre barna ville like ideen, men det kunne ikke skade å foreslå det. Han følte seg bra. Ikke bare hadde familien Pettersen kommet tilbake til kirken, men nå visste han en god metode til å lære noe fra pastorens prekener.

Hva med deg?

Har du forsøkt å ta notater av prekenen? Å ta notater kan hjelpe deg å lære mer og mer om Gud og få deg til å vokse i fellesskapet med Ham. Dersom pastoren eller presten bruker ord du ikke forstår, så skriv det ned og spør ham om det. Du kan også spørre foreldrene dine og diskutere talen med dem. De kan hjelpe deg og forstå også.

Voks i nåde og kjennskap til vår Herre og Frelser Jesus Kristus!

2 Peter 3:18

Dagens nøkkelord: VOKS I KJENNSKAP TIL GUD

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: