Elsker du meg?

Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!»”

Johannes 21:15

Disiplene hadde allerede sett Jesus to ganger etter at Han hadde stått opp fra de døde. Likevel gikk de tilbake til sine gamle liv som fiskere. Mens de fisket kom Jesus og spurte om de hadde fått noe å spise – d.v.s. om de hadde fanget noe. Da disiplene benektet dette fikk de beskjed fra Jesus om å kaste garnet ut på høyre side av båten. Dette gjorde de, og de fikk så mye fisk at de ikke klarte å trekke opp garnet. Da de skjønte at det var Jesus som hadde snakket til dem, hoppet Peter i sjøen og skyndte seg til Ham.

Peter er en karakter som jeg virkelig liker. På enkelte områder minner han om meg. Han snakket først og tenkte etterpå. Men han var også en som var styrt av impulser – han var den som reagerte først, kom først, ledet disiplene. Nå som han kom til Jesus hadde de en samtale som bare kan forståes fullt ut dersom du ser på de greske ordene.

Elsker du meg med agape kjærlighet?

Jesu første spørsmål i vers 15 var “elsker du meg?” Ordet agape står for Guds perfekte, selvoppofrende kjærlighet. Den ekte kjærligheten som setter andre før oss selv. Det er den type kjærlighet som er beskrevet i 1 Korinterbrev 13. Elsket Peter Jesus med perfekt kjærlighet, og høyere enn han elsket de andre disiplene? Gud ønsker ikke å spille annenfiolin til noen andre. Han ønsker å være den viktigste i livene våre. Alt vi setter før Ham blir en avgud. Jesus visste selvsagt svaret, men Han stilte spørsmålet som satte Peter på en alvorlig prøve. Så kom Peters svar:

Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær – elsker deg med fileo kjærlighet.

Peter ble essensielt spurt om han elsket Jesus for så å svare at han likte Ham. Fileo kjærlighet er den type kjærlighet vi har overfor våre venner. Jeg elsker å tilbringe tid med mine venner fordi det gir meg noe. Jeg trives i deres selskap, og jeg føler meg bra når vi er sammen. Det tilfredsstiller det behovet jeg har for sosial kontakt. Det gir meg tilhørighet i en gruppe og identitet. Jeg liker først og fremst å tilbringe tid med mennesker jeg liker, som gir meg glede og tilhørighet, kanskje til og med stimulerer meg. Dette var det Peter også sa. Han likte å tilbringe tid sammen med Jesus. Det ga ham glede og mening i livet. Så spør Jesus igjen:

Elsker du meg med agape kjærlighet?

Peter hadde egentlig ikke svart på spørsmålet til Jesus. Svaret var feil. Premissene var feile. Jesus hadde ikke spurt om Peter likte å være sammen med Jesus, og om han likte Ham med fileo kjærlighet, en kjærlighet som tilfredsstiller den som blir spurt. Så Jesus stiller spørsmålet på ny. Igjen vet Jesus allerede svaret, men han utfordrer igjen Peter til å fundere på spørsmålet. Dessuten er samtalen dem imellom nedskrevet for at vi kan lese den og lære fra den. Peter svarer:

Ja, Herre, du vet at jeg elsker deg med fileo kjærlighet.

Det kan stilles spørsmål om Peter ikke forstår spørsmålet eller om han forsøker å lure seg unna å svare skikkelig på spørsmålet. Igjen svarer han at han elsker Jesus med fileo kjærlighet. Han liker å være i nærheten av Jesus. det gir ham masse glede, og han kan lære så mye av det som Mesteren sier, både i liknelser og ellers. Så gjør Jesus en vending. Han spør:

Har du meg kjær – elsker meg med fileo kjærlighet?

Her er det som om Jesus sier “elsker du meg i det minste med fileo kjærlighet?” Peter har allerede sagt to ganger at han elsker Jesus med fileo kjærlighet, og han blir bedrøvet for at han må bekrefte dette en gang til. Det kan virke som om han ikke legger merke til at Jesus har satt ned kravene en divisjon fra selvoppofrende kjærlighet til en selvopptatt kjærlighet. Fokuset har gått fra å være på Gud til å være på Peter selv. Dette er en stor forskjell for Jesus, men åpenbart ikke så stor forskjell for Peter. For å svare mitt tidligere spørsmål, så ser det ut som om Peter ikke aner hva Jesus er ute etter. Dette skjer jo også før pinsedagen, slik at den Hellige Ånd ennå ikke har kommet for å forklare åndelige hemmeligheter til de troende. Peter var ganske sikkert uvitende om sann kjærlighet. Han svarte:

Herre, du vet jo alt! Du vet at jeg elsker deg med fileo kjærlighet!

Samtalen er nesten avsluttet. Jesus har slått fast et viktig poeng om sann kjærlighet, og Peter står der som et spørsmålstegn. Jesus sier to forskjellige setninger til Peter etter Hans spørsmål om kjærlighet har blitt besvart. Først sier Han:

Fø lammene mine!

Sann kjærlighet er ikke et substantiv, men et verb. Det er en handling. “Så har Gud elsket verden at Han ga…” Sann kjærlighet leder til handling. Peter blir bedt om å fø Jesu’ lam. Hvem er Jesu’ lam? Alle oss troende. Alle mennesker trenger mat, fysisk, mentalt og åndelig. La oss konsentrere oss om den åndelige delen. Å fø Jesu’ lam betyr å lære dem, gi dem kunnskap og hjelpe dem til å vokse som kristne. Det er alle kristnes jobb, ikke bare Peters. Det er en jobb som aldri blir ferdig. Peter tok virkelig fatt på denne jobben etter at den Hellige Ånd kom ned på pinsedagen. Da prekte han uten frykt for å bli fengslet eller henrettet for det han trodde på. Jesus sa også:

Vær gjeter for sauene mine!

Vi er ikke alle utpekt til å være gjeter, til å lede saueflokken. Sauer er dumme dyr. De er helt fortapt uten gjeteren sin. De trenger en gjeter til å ta vare på dem. En sann gjeter i Midt Østen går ikke bak sauene som en hund som jager dem. Istedenfor går gjeteren, eller hyrden, foran dem og leder dem hvor de skal gå, akkurat som Kristus leder de kristne. Peter var ment å bli en slik leder som leder ved eksempel, og ikke bare skubber folk frem.

Måtte vi alle være villige til å la oss lede av Kristus, den gode Hyrden…

Advertisement
%d bloggers like this: