22 august: Salomo om kunnskap

“Å frykte Herren er begynnelsen til kunnskap, de dumme forakter formaning og visdom.”

Salomos ordspråk 1:7

Det første mange skoler forkaster i enhver jakt etter kunnskap, er Gud. Likevel ser vi at å frykte Herre er begynnelsen til kunnskap —vi kan ikke håpe på å oppnå noen sann forståelse om vår verden, dens formål, eller vår plass i den, uten først å komme til Gud og lære fra Ham.

Dåren ser på matrielle ting og antar derfor ting om Gud; den vise mann og kvinne ser til Gud og antar derfor ting om materielle ting. Hvilken av disse er du?

Ser vu verden gjennom Guds linse, og med en fryktinngytende forståelse av at den ble skapt for Guds ære? Dersom du gjør det, så vil intellektuelle sysler, familieforhold, jobbmuligheter, og alle andre områder i livet falle på plass. På den andre siden vil livet, dersom du ikke starter med gudfryktighet, likne ett kryssord med feilaktige svar allerede ført inn i midten; ingenting vil stemme helt.

Drersom du får noen feile svar som ikke ser ut til å passe eller løse problemene i livet ditt, så forsøk å viske ut alle svarene dine og erstatt dem med Guds. Husk at Han er den som skapte oss, og Han har gitt oss de løsningene vi trenger i Hans Ord. Å frykte Herren er begynnelsen…


 

Advertisement
%d bloggers like this: