Løvverk i hurtigspoling

HVORFOR HURTIG PLANTEVEKST I SKAPELSESUKEN IKKE ER NOEN TRUSSEL TIL DEN BIBELSKE TIDSLINJEN.

En unnskyldning som noen har brukt for ikke å tro på 24 timers dager i skapelsesuken har å gjøre med hvordan Gud skapte plantene på den tredje dagen. De påpeker at Gud ikke bare fikk plantelivet til å dukke opp fra ingenting, ferdig utformet. Istedenfor står det i 1 Mosebok 1:11-12: “Gud sa: «Jorden skal bli grønn! Grønne vekster skal gro på jorden, planter som setter frø, og frukttrær som bærer frukt med frø i, av alle slag.» Og det ble slik. Jorden bar fram grønne vekster, planter som setter frø, av alle slag, og trær som bærer frukt med frø i, av alle slag. Og Gud så at det var godt.” Der er riktig at disse versene inneholder en vekstprosess – og, ved slutten av den prosessen, så var trærne modne nok til å bære frukt. I dagens verden ville dette ta flere år. Så, betyr det faktum at plantene vokste fra bakken opp til modenhet at dette ikke kan ha blitt oppnådd på en vanlig dag?

En kritiker av 24 timers dager i skapelsesuken har argumentert med “Dersom forfatteren her mente 24 timers dager, så må han ha forestilt seg noe slik som lapse fotografering hvor et lite frø spretter opp fra bakken og så bryter ut i et tre, vokser opp og spretter ut blomster over hele treet og så bang! bang! bang! er alle eplene vokset ut på treet. Jeg kan ikke overtale meg selv om at det var dette forfatteren tenkte på – at han forestilte seg dette som en film som ble vist på hurtigspoling.”

Ingen vanlig uke

Det er viktig å huske på at skaplesesuken innholdt overnaturlige hendelser. 1 Mosebok 1 beskriver det mirakuløse opphavet til hele universet, så hvorfor skulle vi anta at Gud var begrenset til vanlig vekst tempo når det gjaldt gress, blomster og trær?

Dessuten sier 1 Mosebok 1:24 at jorden skulle bære frem dyrene også – men dyr vokser ikke vanligvis ut fra bakken, så det faktum at plantene kom fra bakken behøver ikke å indikere at de utviklet seg på vanlig biologisk måte.

Skapelsesuken i 1 Mosebok 1 må klart være 24 timers dager på grunn av at sammenhengen tvinger frem betydningen – hver dag består av en “aften” og en “morgen“, og dagene nevnes klart i rekkefølge. Så plantene må ha utviklet seg i løpet av en dag – og de vokste og blomstret med overnaturlig fart.

Flere eksempler på hurtig blomstring

De er ikke noe usannsynlig med denne forståelsen av dette skriftstedet, spesielt når en tar til betraktning alle de miraklene i Skriften som innvolverer hurtig gjennomføring av naturlige prosesser som i dag skjer langsomt. Faktisk inneholder Bibelen flere eksempler på akselerert plante vekst og forråtnelse. For eksempel omformet Gud Aarons stav på en natt slik at den “hadde satt friske skudd. Den hadde fått knopper, blomstret og bar mandler.” (4 Mosebok 17:8). Jesus forbannet fikentreet, og like etterpå visnet det helt ned til røttene (Markus 11:20, jfr. Matteus 21:19). Gud produserte raskt en kilde for skygge for profeten Jona, men på morgenen visnet den like fort – planten “ble til på en natt og ble ødelagt på en natt” (Jona 4:10). Så, dersom Gud på overnaturlig vis fremskyndet framvekst og tilbakegang av botaniske objekter ved disse anledningene, så kunne Han sannelig ha gjort det samme i løpet av skapelsesuken, når  “Han talte, og det skjedde, han befalte, og det sto der” (Salme 33:9).

Hvordan den tidlige kirken leste 1 Mosebok

Mange av de tidlige kirkefedrene innså også dette, at når Gud skapte plantene på dag tre, så fikk Han dem til å vokse opp med en gang – selv om disse mennene levde lenge før lapse fotografering og aldri hadde sett en film spolt fremover på hurtigspoling. Syreren Efraim (306-373), for eksempel, kommenterte at “Selv om gresset bare var vet øyeblikk gammelt under skapelsen, så fremstod de som om de var uker gamle. På samme måte var trærne, når de bare var en dag gammel da de vokste opp, likevel… fult oppvokst og bugnende av frukt på greinene”. I tillegg bemerket Basil den store (329-379): “På et øyeblikk begynte jorden å adlyde Skaperens lover ved å spire, gjorde hvert eneste trinn av vekst komplett, og brakte bakterier til perfeksjon… Denne korte kommandoen var på et øyeblikk en enorm natur, et forseggjort system. Raskere enn tanken produserte det utallige kvaliteter i plantene.” Vider uttalte John Chrysostom (349-407): “Alt hørte kommandoen, og sprang plutselig frem til syne… På et øyeblikk kunne du se jorden, som like før hadde vært uten form og uflidd, bli så vakker at den nesten trosset himmelens skjønnhet.”

Gud mente hva Han sa

Da er vi i godt selskap når vi godtar 1 Mosebok 1 slik som det står. Vi tjener en overnaturlig Gud som ikke er begrenset av lovene som Han har etablert for å styre naturen i dag. Han kan få planter til å vokse fortere, og det er det Bibelen indikerer at Han gjorde på skapelsens tredje dag. I begynnelsen – sier Bibelen – skapte Gud alt grønt, og det ble alt gjort ferdig på en dag.

 

Advertisement
%d bloggers like this: