30 mars

Txt: Job 38:4-11

EN PERFEKT SKAPNING

“Vitenskap er virkelig fasinerende!” sa Kim beundrende mens han malte en fisk til vitenskapsmessen. “Visste du at fisk kan leve på dypet fordi trykket inne i kroppene deres er like stort som trykket av alt vannet?”

“Det er utrolig,” sa far seg enig.

“Læreren min kaller det et av naturens undre,” sa Kim. “Han sier Moder Natur har gjort fantastiske ting.”

Far løftet et øyenbryn. “Naturen er fantastisk,” sa han, “men jeg håper at læreren din ikke mener at alt i naturen kan skape seg selv eller har sine egne krefter. Gud skapte naturen, ikke Moder Natur. Han er den som har designet fisken på den måten.” Far tok en pause. “Som en del av prosjektet ditt kan du kanskje finne en måte å vise at naturen er laget av en intelligent design – av Gud.”

“Hvordan kan jeg gjøre det?” spurte Kim.

Far tenkte et øyeblikk, så plukket han opp en bøtte med klosser. og ga dem til Kim. “Her… tøm disse ut på gulvet,” instruerte han.

Kim så på klossene. “Kaste ut Pernille sine klosser?” spurte han. Når far nikket trakk Kim på skuldrene. “Okay,” sa han og dumpet klossene i en  haug på gulvet.

Far så på klossene. “Ikke bra nok,” sa han og puttet dem tilbake i bøtten. “Gjør det igjen!”

Kim rynket pannen, men han gjorde det igjen… og igjen. Når faren plukket dem opp for tredje gang og ba Kim om å tømme dem på gulvet, så ble Kim irritert. “Hvorfor det? Hvor lenge skal vi holde på med dette?” spurte han.

Far smilte. “Jeg ville at disse klossene skulle lande som et perfekt slott,” svarte han. “Jeg vet ikke hvor lenge det vil gå før det skjer.”

“Far!” protesterte Kim. “Ikke regn med meg på dette prosjektet. Det kommer aldri til å skje. Klosser kan ikke plassere seg selv til å bygge et slott!”

Far smilte. “Du har selvsagt rett,” sa han seg enig. “Ingen ting i naturen har krefter til å plassere seg selv på rett sted heller. Gud er Skaperen av alt som finnes.”

“Til og med fisk, ikke sant? Jeg skjønner poenget.” Kim smålo. “Kan jeg ta disse klossene med meg til skolen i morgen? Jeg ønsker å vise denne illustrasjonen til læreren min, og så tror jeg at jeg vil inkludere det i prosjektet mitt.”

Hva med deg?

Kjenner du noen som ikke tror at  Gud er Skaper av alt som finnes? Blir evolusjons teorien undervist på din skole? Har du noen gang tatt sjansen på å presentere sannheten om skapelsen? Kanskje du kan gå til kirken din eller forstanderen din for å få hjelp til å finne en metode som effektivt kan dele den sannheten med andre. Og ikke glem å pris Gud for Hans store, skapende kraft! Den er helt fantastisk!

Alt er blitt til ved Ham, og uten Ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til

Johannes 1:3

Dagens nøkkelord: GUD SKAPTE ALT

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: