9. Uten at dere blir i meg

“Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.”

Johannes 15:4

Vi vet betydningen av ordet “uten”. Det uttrykker en uunngåelig betingelse, en uunngåelig lov. Greinen kan ikke bære frukt alene, uten at den forblir i vintreet. “Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.” Der finnes bare en måte at greinen kan bære frukt på. Der finnes ingen annen mulighet. Den må fortsatt bli i ubrutt fellesskap med vintreet. Frukten kommer ikke av seg selv, men bare fra vintreet. Kristus hadde allerede sagt “bli i meg“. I greinens natur kommer denne leksjonen klart frem. Det er slikt et vindunderlig privilegium å bli kalt og tillat å bli i det himmelske Vintreet. Man kunne ha trodd at det var unødvendig å legge til disse advarende ordene, men nei – Kristus vet så godt at en fraskrivelse av selvet er implisert i dette: “bli i meg“. Hvor sterk og universal tendensen til å søke etter å bære frukt av egne forsøk ville være. Hvor vanskelig det ville være å få oss til å tro ar faktisk, kontinuerlig vedvaring i Ham er en absolutt nødvendighet. Han insisterer på sannheten: Greinen kan i seg selv ikke bære frukt uten at den vedblir i stammen kan den ikke bære frukt. “Slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.”

Men må vi ta dette bokstavelig? Må jeg, like ekslusivt og manifestert, og uendelig, og absolutt, som greinen blir i vintreet, gi meg helt til Krisus for å finne mitt liv i Ham? Svaret er et rungende ja! Det finnes ingen unntak! For å kunne bære frukt må vi for alltid forbli i det sanne Vintreet. Det finnes heller ingen kompromisser! Dersom jeg ønsker å være en sann grein i det sanne Vintreet, dersom jeg ønsker å bære frukt, dersom jeg ønsker å være hva Kristus ønsker at jeg skal være, så må hele min eksistens være eksklusivt viet til å forbli i Ham, like mye som den naturlige greinen er forbundet til sitt vintre.

La meg lære denne leksjonen. Å forbli kan være en handling av vilje og et helt hjerte. Akkurat som det finnes grader av å søke og tjene Gud – uten et perfekt hjerte – eller – med hele hjertet – så finnes det flere grader av å bli i Herren. Ved frelsen kommer det guddommelige inn i oss, men den fyller ikke hele oss umiddelbart. Dette skjer etter ordrer og lydighet. Der er en ubeskrivelig fare for at vi ikke hengir oss helt til å arbeide for Herren og bære frukt, men med lite av sann forblivelse, den helhjertede oppgivelse av oss selv i Kristus og Hans liv. Der er ubeskrivelig fare for mye arbeid med lite frukt, i mangel på det som er nødvendig. Vi må tillate ordene “ikke bære frukt av seg selv“, “hvis dere ikke blir i meg”, for å utføre deres arbeid av å søke og avsløre, av å beskjære og rense alt som finnes av egenvilje og selvsikkerhet i livene våre. Dette vil fri oss fra dette store onde og forberede oss for Hans lære, noe som vil gi full mening av “Bli i meg, så blir jeg i dere.

Vår kjære Herre ønsker å kalle oss bort fra oss selv og vår egen styrke, til Seg selv og Hans styrke. La oss akseptere advarselen og vende oss bort med stor frykt og mistro til oss selv for at Han skal kunne gjøre Sitt arbeid. Livet vårt “er skjult med Kristus i Gud” (Kolosserne 3:3). Det livet er et himmelsk mysterium, skjult for “de vise og forstandige” – til og med kristne – og åpenbart for “umyndige små” (Matteus 11:25). Denne barnslige ånden lærer at livet er gitt fra himmelen hver dag og hvert øyeblikk til sjelen som aksepterer oppnåelsen av “ikke… av seg selv“, “hvis dere ikke blir i meg” og søker etter alt i Vintreet. Å forbli i Vintreet blir til intet mer eller mindre enn fredelig overgivelse av sjelen for å la Kristus ha alt og virke i alt, like komplett som greinen i naturen kjenner og søker etter intet utenom vintreet.

Forbli i meg. Jeg har hørt, Herre, at med enhver kommando har Du også gitt meg kraft til å adlyde. Med Ditt “stå opp og gå” hoppet den lamme opp. Jeg godtar Ditt Ord “Bli i meg” som et kraftens Ord, som gir kraft. Og nå sier jeg “Ja, Herre, jeg vil, jeg vil bli i Deg!”


Advertisement
%d bloggers like this: