Vitenskapsmenn jakter på “Nessie” DNA

Image result for search for nessie

Skottlands Loch Ness, med sitt mørkt torvfargede og dype vann, er godt kjent for sitt fabelmonster av beboer. Det har ofte blitt foreslått at historiene kan ha oppstått fra en faktisk levende populasjon av ellers utryddede reptiler, overlevende fra “reptilenes tidsalder”.

Nå planlegger ett internasjonalt team av forskere å ta rundt 300 vannprøver fra tre forskjellige dybder av lochen. Ideen er å dra ut DNA fragmenter for å sammenlikne dem med sekvenser fra kjente dyr.

Teamet håper å i det minste finne ett antall nye arter av mindre eksotiske dyr, men i prosessen ville de kunne se om der finnes noen uventede DNA typer. Dersom noen skulle bli oppdaget, så ville dette muliggjøre testing av flere forskjellige teorier om “monsterets” natur.

For eksempel; er det “rare” DNAet fra en reptilsekvens, som ville være tilfelle dersom det var en av plesiosaur-typen av marine reptiler? Eller kunne Nessie observasjonene (utenom de kjente bløffene) til og med være, som noen har foreslått, en gigantisk fisk? Forskerne er også åpne for muligheten at slikt DNA kan vise seg å være  fra noe som hittil er komplett ukjent for vitenskapen.

For det meste tviler de på å finne noe som er for mystisk. En av dem, Neil Gemmell fra New Zealand’s University i Otago, har oppdaget noen nye arter (av ørret) på denne måten, og sier: “Dersom dette var bare en monsterjakt, så ville jeg ikke ha gjort det”.

En evolusjonist ville naturlig være meget overrasket av en populasjon av at eks. plesiosaurer hadde overlevd mange “millioner av år”. En kreasjonist ville ikke være det, selvsagt. I den bibelske modellen ville døden og i det minste de utryddede reptilene (inkludert dinosaurene, de store marine reptilene og flyvende reptiler) ha eksister mye mer nylig. Dette underbygges av mange beskrivelser fra historiske tider som foreslår at noen fremdeles var i live på den tiden.

Creation Ministries har i økende grad adoptert det ståstedet  at den fremdeles uoppdagede overlevelsen ab noen av dem til i dag er ekstremt usannsynlig. Så for praktiske grunner burde de bli betraktet som utryddet; se creation.com/dinos-extinct. Med mindre der selvsagt er virkelig bevis på det motsatte; rette typen DNA sekvenser kunne være ett godt eksempel.

Men vi holder ikke pusten, selv om alle kreasjonister ville bli henrykt dersom dette usannsynlige ville skje.


 

Advertisement
%d bloggers like this: