7 januar: Be alltid!

“Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:”

Lukas 18:1

Noen av liknelsene til Jesus er vanskelig å forstå fullt ut eller å sette ut i praksis. Men denne liknelsen om “Den urettferdige dommeren” blir forklart grundig for oss slik at vi ka både forstå og anvende de, av selve den Hellige Ånd. Poenget med liknelsen, som fortelles av Lukas i hans guddommelige inspirerte historie, er å lære oss at vi aldri må slutte med å be.

Liknelsen involverer en enke som har blitt forurettet. Selv om dommeren som hun appellerer til er korrupt, ikke bryr seg, og er ugudelig, så lytter han etter hvert til enkens sak — ikke fordi det forandrer hans mening eller karakter, men fordi hun er så pågående med sin forespørsel.

Så instruerer Jesus: “Hør hva denne uhederlige dommeren sier!” (18:6). Selv om en ondsinnet, urettferdig dommer ville høre en sak simpelt hen på grunn av den evigvarende søkingen av en borger, hvor mye mer vil ikke en elskende Gud i himmelen, som fryder seg over å ta vare på Hans barns behov, høre og svare bønner? Han venter kanskje litt, av sine egne grunner, men Han vil absolutt være sensitiv overfor deres rop.

Der er mange fristelser som får oss til å glemme våre bønner til Gud — vår egen sans for uverdighet, ingen åpenbare eller umiddelbare svar, fristelsen av å ta ting i våre egne hender. Men Jesus sier at vi alltid, alltid må be. Ikke gå deg lei. Du blir hørt av din rettferdige, elskende og ømme Far, med en gang du snakker.


 

Advertisement
%d bloggers like this: