13 oktober: Stolthet over lidelser

“Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene. For vi vet at lidelsen gir utholdenhet, utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp.”

Romerne 5:3-4

Når vi lider fysisk eller går igjennom en tid med store prøvelser, så synes det ikke som om det kan komme noe godt ut av det. Likevel sier Paulus at vu er stolte over lidelsene våre; og grunnen til at vi gjør det, selv om vi ikke kan se det i øyeblikket, er at noe godt vil komme ut av prøvelsen. Lidelsen er ikke god i seg selv, men tålmodigheten, erfaringen, håpet som kommer ut ifra det, er meget god.

Når vi står overfor prøvelser som er ute av vår kontroll, så blir vi tvunget til å lære tålmodighet. Selv om vi ønsker det eller ikke, så må vi vente. Vi får ikke det vi ønsker umiddelbart. Men ofte, når prøvelsen er over, er vi istand til å se hvordan Gud har brukttil og med denne vanskeligheten til å forme livene våre, og kanskje til og med livene til andre mennesker, på måter vi ikke kunne ha forestilt oss. På den måten kan prøvelsene gi oss erfaring av Guds visdom og trofastehet.

Den tiden vi lider kan vi komme til å sette stor verdi på Guds løfter. Det kan være at vi har Guds løfter i hukommelsen vår, men de blir aldri så full av betydning som når vi krever dem i våre mørkeste tider og dypeste kamper. Tålmodigheten og erfaringen vi har fått fra tidligere utfrielser gir oss håp til å stole på Herren og på Hans løfter.

Gode ting har kommet fra prøvelsene våre fordi vi nå har en bedre følelse av svakheten vår og Guds styrke. Vi har blitt dradd til en nærmere vandring med Ham, og løftene Hans er ikke bare ord, men realiteter i livene våre. Så da kan vi være “stolte over lidelsene” sammen med Paulus.


 

Advertisement
%d bloggers like this: