15 februar: Hjelp hverandre

“Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov.”

Galaterne 6:2

Å bære hverandres byrder betyr å støtte hverandre både følelsesmessig, økonomisk, fysisk, og — ikke minst — åndelig. Er du klar for et slikt engasjement?

Menigheten til Jesus Kristus er ikke en sosial klubb eller et broderskap. Det er Guds familie, som forplikter seg om at de vil vokse sammen, fryde seg sammen, og lide sammen som ett legeme. Intet medlem i Guds familie skulle måtte bære sorg, smerte eller problemer på egen hånd.

Interessant nok er Galaterbrevet Det nye testamentets mest fremragende verk om nåden versus loven. Paulus skriver til de kristne i Galatia og advarer dem mot trelldommen i det legalistiske, arbeidsbaserte forsøket på frelse. Likevel erklærer Paulus oss i den neste vending “oppfyll på den måten Kristi lov“.

Hva er det så, kan vi spørre? Lov eller nåde? Er det Kristi lov, på grunn av Kristi nåde? På grunn av Kristi synd-bærende, åk-delende tjeneste til oss gjennom nåde, så er vi i stand til å bære hverandres byrder og reflektere over Frelseren vår.  Vi er i stand til å oppfylle den uegoistiske loven som finnes i Kristi nåde, som Paulus allerede har summert opp for oss i en enkel kommando: “Du skal elske din neste som deg selv” (5:14).

Sørger du når du mister en av dine kjære? Da kan du hjelpe å bære din nestes byrde, som om den var din egen. Strever du med oppgitthet? Elsk da din neste som deg selv og gi samme oppmuntring som du selv ville ha ønsket å få i samme situasjon.


 

Advertisement
%d bloggers like this: