Saturns uberørte problem

Relatert bilde

Hva er Saturns spektakulære ringer laget av? Dette var et stort mysterium for vitenskapsmenn helt siden Christian Huygens første gang foreslo at Saturn hadde ringer i 1655. Det ble løst av den store kreasjonistiske fysikeren James Clark Maxwell i 1859; de kunne ikke være faste, for da ville de være ustabile; så istedenfor måtte de bestå av uavhengige partikler i bane rundt planeten.

Men der er fremdeles store uløste problemer for evolusjonistene. Hvorfor består Saturns ringer for det meste av vann-is, mens de mindre massive ringene til Neptun og Uranus har mer stein i dem? Den nåværende evolusjonære teorien om ringformasjoner, som for det meste antar at passerende objekter ble fanget og pulverisert av store planeters tyngdekraft, strever med å komme med en tilfredsstillende forklaring.

Så det er ikke overraskende at Kobe Universitetets Ryuki Hyodo har sagt: “Opphavet til Saturns ringer forblir flyktig.”

Bortsett fra vanskeligheten med å forklare hvordan is-ringene har blitt til, så er et annet problem “timing problemet”, det vil si i henhold til den evolusjonære tidslinjen. Det er fordi at is-vannet i Saturn sine ringer er for rene til å være de påståtte milliardene av år – interplanetarisk støv burde ha forurenset dem dersom de virkelig var så gamle.

So m Matthew Tiscareno fra SETI Institute i Mountain View, California observerte om Saturns is-ringer: “Dersom du kan få dannet dem i det hele tatt, hvordan kan de overleve i fire milliarder år og likevel se uberørte ut?”

Faktisk kunne en si at den Ene hvis håndarbeid har pyntet himlene gjorde det på en slik måte at det har forkastet naturalistiske forsøk på å forklare solsystemet vårt og universet utenfor. Beviset fra NASA sondene og andre studier av Saturn og ringene dens og månene peker nå mot en “Ung Saturn”. Dette stemmer med Bibelens fortelling om at universet vårt ble skapt bare noen tusen år siden, ikke milliarder av år siden. Salmisten sa det bra når han sa at himlene viser Guds storhet, og himmelen viser hans håndarbeid (Salme 19:2.


 

Advertisement
%d bloggers like this: