31 januar: Kongenes Konge

“Kongens hjerte er rennende vann i Herrens hånd; han leder det dit han vil.”

Salomos ordspråk 21:1

Jesus Kristus er ikke bare kongenes Konge og herrenes Herre — Han er også presidentenes President og ledernes Leder. Han regjerer alle steder, samme hvilket styresett den lokale befolkningen har.

Der finnes ingen statsminister, eller diktator, eller gerilja leder, eller terrorist leder som Gud ikke legger merke til. Ingen er i stand til å røre ved de uforanderlige formålene til Gud, eller å styrte Hans totale styre.

Dett er en stor trøst, når vi ser at der er så mange ting som er utenfor vår egen kontroll. Selv om det er en militær gruppe i Afrika, eller et valg i USA, så blir våre egne håp og planer lett avsporet. Slik er det ikke med Gud.

Gud har vist sin kraft til å styrte menneskelige formål, selv de mest ærede lederne på jorden. Han styrtet ned kong Nebukadnesar, Belsasar, Ahab og Herodes. Han forandret Faraos hjerte i Moses dager, Xerxes på Esthers tid, og Saulus fra Tarsus i Ananias dager.

Kjære troende, vær ved godt mot! Gud er fremdeles på tronen sin, samme hvilken politiske, sosiale eller økonomiske utfordringer som møter oss og får vår verden til å riste. Kongenes hjerter er fremdeles i Hans hånd, og Han styrer dem i henhold til Hans egen vise og gode vilje.


 

Advertisement
%d bloggers like this: