Sibirsk permafrost gir et perfekt bevart føll

Image result for foal siberia permafrost

Forskere har gitt ut detaljer av det fantastiske funnet av en fullt intakt føll i den sibirske permafrosten. Lokalisert 30 m nede i smeltende permafrost inni Batagai-krateret i Yakutia fant man den mumifiserte hesten som var omtrent to måneder gammel, og den målte 98 cm ved skuldrene. Føllet ser ut til å ikke ha noen skade på skrotten, og hovene, halen, skinnet og hårene er fremdeles bevart perfekt og synlige. Det tilhørte til en lenge utdødd art, Equus lenensis, dubbet til Lena-hesten, som ville ha fartet rundt i Sibir gjennom istiden. Forskerne har uttalt at føllet trolig falt ned i “en type naturlig felle”. Denne plutselige hendelsen tillot at den ble bevart på en slik fantastisk måte, når den ble frosset i permafrost like etter.

Fra et bibelsk perspektiv på historien ville Sibir ha hatt store området med gressmark under istiden på områdene som ikke var dekket av isbreer. Dette ville ha vart til rundt 500 år etter syndefloden, da det sibirske klimaet ville ha forandret seg til det vi ser i dag. Føllet ville ha levd på slutten av denne perioden, for rundt 4,000 år siden, blitt fanget i jordsmonnet (antakelig fra støvstormer eller en lokal flomhendelse) og senere bli frosset. Det at den ble hurtig begravd i jordsmonnet, fulgt av dypfrysing, betyr at føllet ikke ble utsatt for åtseletere eller de vanlige bakterieprosessene. Istedenfor kunne føllet forbli intakt mens det langsomt tørket ut i permafrosten og ble den mumien vi ser i dag. Dette bemerkelsesverdige eksemplet forsterker at slik bevaring bare kan bli observert i spesielle tilfeller hvor hurtige prosesser alltid er involvert.


 

Advertisement
%d bloggers like this: