9 januar: Naglet til korset

“Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset.”

Kolosserne 2:14

To ting må utheves: for det første er det bare Jesus som skal nagle noe til korset. Selv om det er sant at Han tillot de romerske soldatene å holde Ham fast og gjennombore hendene og føttene Hans, samt å feste kroppen Hans til korset — så er det også sant at Jesus til syvende og sist var i full kontroll av situasjonen.

Jesus profeterte om korset før Han hang på det; Han minnet også disiplene sine om at ingen kunne ta livet fra Ham, men at Han frivillig la det ned for dem Han elsket. Jesus hadde kommet inn i verden med et formål, og det formålet var å dø, den rettferdige for den urettferdige, på korset. Til slutt var det Jesus som festet syndene våre til korset sitt da Han lot seg bli korsfestet.

For det andre oppnådde Jesu handling på korset noe bestemt.  Han døde ikke bare slik at noen folk potensielt kunne bli frelst. Da Jesus ble korsfestet, ble den lange listen over syndene våre visket ut; Han festet dem til korset sitt. Derfor er de som Kristus døde for virkelig frelst, ettersom det ikke henger noen fordømmelse over dem lengre.

Er du blant dem hvis synder Jesus tok på seg selv? Naglet Jesus ditt kriminelle rulleblad  til korset sitt? Da er rullebladet ditt rent og syndene dine har blitt visket vekk.


 

Advertisement
%d bloggers like this: