Dag 11: Hva vil fremtiden bringe?

For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. De er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.”

Jeremia 29:11

Hold øynene deres på underet av Guds langtrekkende plan. Ikke la deg bli kjørt fast i en hengemyr, om det så er i dine egne prøvelser, eller i korrupsjonen og skuffelsen og tragedien som du fornemmer i landet ditt og kulturen din, eller verdenshendelsenes ustabilitet – som om det var hele bildet. Ta lærdom fra Skriftene:

Opphøyet er Herren, for Han bor i det høye. Han fyller Sion med rett og rettferdighet. Det skal komme trygge tider for deg, en fylde av frelse, av visdom og kunnskap. Herrens frykt skal være dets skatt.”

Jesaja 33:5-6

Herre… gå i borgen for meg!”

Jesaja 38:14

(Se også verset på toppen av denne siden.)

Hva vil fremtiden bringe? Jeg undres…

Hva vil vi oppnå og hva vil vi miste – gleder og sorger – tider med sykdom og tider med vibrerende helse?

Jeg undres, men Herren vet det! Takk til Herren for at Han, alt-elskende og all-viende, vet det! For en trøst det er å vite at Herren vet alt og har fremtidene i Sine hender. Han vet planene Han har for oss, planer om velstand og trygghet for oss slik at vi ikke skal komme til skade, en plan om å gi oss håp og framtid (se Jeremia 29:11).

Så glad jeg er for at fremtiden inneholder Gud! Dersom redet mitt blir tomt, dersom jeg mister dette “redet” som jeg er så glad i og all skatt jeg eier, og hjelpen som det gir meg – hvor enn jeg oppholder meg, så er jeg med Herren og i Ham!

Herren er min største kilde til glede – og jeg vil alltid ha Ham.

Jeg er spesielt takknemlig for at Gud har planer for meg. Noen av dem involverer kanskje vanskelige opplevelser for meg, andre ren fryd. Uansett er jeg takknemlig for at de er til mitt eget beste, og at de gir meg håp.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter Sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.”

1 Peter 1:3

Hvor jeg kan fryde meg over at i den oppstandne Kristus har jeg blitt født på ny til et håp som er levende og uendelig. Håp for evigheten og håp for hver dag her nede – når Gud tilfredsstiller mine behov. Jeg er ikke nødt til å klare meg på egen hånd, for Herren har lovet å forsørge meg med det jeg virkelig trenger.

Advertisement
%d bloggers like this: