14 juni: Visdom vs. dårskap

“Den som ferdes med de vise, blir vis, men den som omgås dårer, går det ille.”

Salomos ordspråk 13:20

Det finnes ett interessant innsyn i dette ordtaket som gir oss håp, i tillegg til en advarsel. Legg merke til språkbruken med formålsfull intimitet som brukes både i den positive og den negative formaningen.

Den som vandrer sammen med dem som er vis vil sikkert bli vis. Det er ikke slik at visdom automatisk overføres på dem som finner seg selv i en familie eller en menighet med vide individer. Nesten hver familie, og bestemt hver menighet, har sett ett individ — som gjerne har vokset opp i deres midte — snu seg bort fra visdommen i Guds Ord og vende seg mot verdens tåpelige sysler.

Det er ikke bare ved å oppholde seg sammen med vise mennesker at en blir til en vis person — det er ved å vandre sammen med dem. Det er et bevisst valg om å lære fra dem, være enige med dem, og leve etter visdommen som man ser. Mens dette definitivt inkluderer å omgi seg selv med vise rådgivere og venner, så er det mer enn bare dette. Det er den formålsfulle avgjørelsen av å vandre i henhold til det vennlige, vise rådet og eksempelet som de gir.

I kontrast, som en tilhørende konsekvens, følger den andre leksjonen: en som tilbringer tid med dårer vil bli ødelagt. Vi har alle ugudelige klassekamerater eller kolleger, men dette i seg selv fører ikke til vår bortgang; det er å bli venner — ha intimt vennskap — med disse individene som vil vise seg å bli skadelig. Dette beskriver deres dårskap.

Der er en advarsel i dette ordtaket, fordi suksess eller fiasko avhenger av de vennskapene vi velger å ha. Men der finnes imidlertid håp fordi vi tross alt selv kan velge hvem våre følgesvenner, våre nære konfidanter, skal være.

Hvilken avgjørelse står du overfor akkurat nå? Hvilke vennskap danner du? Hvilken retning vil vennene dine dra deg mot?


 

Advertisement
%d bloggers like this: