Del 3: En perfekt partner

Du har antakeligvis aldri hørt dette eksempelet i diskusjoner om grunnleggende krav for utenomjordisk liv, men vår måne er ikke bare en vakker dott på natthimmelen – den hjelper å gjøre liv mulig, og så vidt som vi vet har ingen annen planet i universet noe liknende…

Dess mer vi lærer om solsystemet vårt, dess mer innser vi hvor unik vår egen måne er. Månen er jordens naturlige satellitt. Merkur og Venus har ingen satellitter, og Mars har bare to veldig små måner. Gass gigantene – Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun – har mange satellitter, i overkant av 150, og det er trolig at en vil finne flere. Men de fleste av disse satellittene er veldig små sammenliknet med vår måne.

Hvorfor skapte Gud en unik måne? Siden den første natten Adam stirret opp på en himmel full av stjerner, så må han ha lurt på hvordan dette “mindre lyset” lyste opp  hans ellers mørke netter. I senere tid har astronomene oppdaget andre fordeler med månen som hjelper å regulere livsforholdene her på jorden. Så vidt vi vet har ingen annen planet i universet en slik perfekt og passende satellitt.

Når vi sammenlikner med jordens masse, så er månen ganske stor. Mens noen av satellittene rundt Jupiter og Saturn er mer massive enn vår måne, så er ikke de månene så store når du sammenlikner dem med sine respektive planeter. Ulikt de fleste satellittene i solsystemet, som går i bane over deres respektive planeters ekvator, så følger vår måne samme bane rundt jorden som jorden går rundt solen.

Denne uvanlige banen indikerer at månens opphav er unik, noe vi ville forvente fra et skapelsesteortetisk synspunkt fordi månen var designet spesielt for å gi oss lys og å være til tegn for oss på natten (1 Mosebok 1:14-18).

REGULERING AV JORDENS VIPPEGRAD

Månens relativt store størrelse og uvanlige bane er viktig av flere årsaker. Mens solens gravitasjon er den mest dominante kraften i solsystemet, så er alle de andre objektene i drakamp mot hverandre. Vi kaller disse gravitasjons dragningene perturbasjoner (forstyrrelser). Dersom disse perturbasjonene ble overlatt til seg selv, ville jordens akse tippe dramatisk gjennom årenes gang, varierende fra 0 grader til 90 grader. Ettersom vippingen gradvis forandrer seg kunne både de tropiske og artiske regionene utvide seg og krympe. Når vippingen bli mer enn 45 grader, så vil noen lokalisjoner være i begge sonene på samme tid!

Dette har ikke skjedd, men det ville være veldig ille for livet på jorden dersom dette skulle skje. Istedenfor har månens relativt store størrelse og uvanlige bane ved Guds vise design stabilisert jordens vippegrad. Som et resultat av dette er vippegraden på jorden ikke mer enn cirka to grader.

REGULERING AV TIDEVANNET

Månens størrelse og bane er også ideal for å produsere tidevann på jorden. Den daglige bevegelsen av tidevannet hjelper å rense havets strender, og de spiller en vital rolle i livet til mange sjødyr.

ANDRE VELSIGNELSER

Månens mange andre fordeler virker kanskje ikke så livreddende, men de er like viktige for menneskelivene. Det er ingen tilfeldighet at solen er 400 ganger større enn månen, mens solen er 400 ganger lengre vekke.Denne unike situasjonen betyr at solen og månen ser like stor ut på himmelen. Så når det er solformørkelse, så dekker månen så vidt solen. Som et resultat av det er solformørkelser både sjeldne og spektakulære. Fra de tidligste tider har flere nasjoner brukt disse spesielle hendelsene for å registrere tiden.

Utenom dette, så tillater solformørkelser astronomene å studere bestemte funksjoner av Guds skapelse, slik som solens corona (“kronen” av ladede partikler som omgir solen), noe de ikke kan studere ved andre anledninger. Foruten at den er vakker, så er solens corona ikke så godt forstått, så mer studering av den er veldig viktig for å forbedre vår forståelse av solen.

Månens eksistens har gjort moderne vitenskap mulig. En av de viktigste momentene i vitenskapens utvikling, slik som vi kjenner den, var Sir Isaac Newtons arbeid med gravitasjon. Det største problemet Newton møtte, var grunnen til at månen gikk rundt jorden hver måned. Når han løste det problemet, så utviklet Newton sin teori om tyngdekraft. Dersom jorden ikke hadde månen, så ville kanskje Newton aldri ha fått sin utrolige innsikt i de grunnleggende lovene om Guds skapelse.

Mens vi er takknemlige for at for at månen opprettholder fysisk liv og øker vår vitenskaplige kunnskap, så er livet mye mer enn kropp og sinn. Månen gir oss skjønnhet og undring. Akkurat som hver eneste detalj i Guds skaperverk, så peker månens design til den kraft og under som Skaperen av alle ting, Jesus Kristus, har åpenbart for oss alle.

Kommer snart:

Del 4: En unik blanding

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: