Hadde noen dinosaurer virkelig fjær?

Et nytt dinosaur fossil som er oppdaget i Kina antyder visstnok at den hadde fjær. Christian Science Monitor rapporterte at fossilet av Yutyrannus huali (den “vakre fjær tyrannen”) var den største av de hittil funnede berømte “fjærkledde dinosaurene”. Den tekniske beskrivelsen publisert i Nature påstod at en “gigantisk fjærkledd dinosaur fra det lavere krittlaget i Kina” var blitt avdekket. Men avslører disse fossilene virkelig tidligere fjær, eller kan en annen fortolkning, som for eksempel råtten hud, være en bedre forklaring?

Under overskriften forklarte Christian Science Monitor: “Disse ‘fjærene’ er faktisk bare ‘fjær liknende trekk’ eller ‘enkle filamenter'”. Til sammenlikning uttalte teksten i Nature at de var “filamentøst integumenrtære (hud) strukturer”. Virkelige fuglefjær er kompliserte, med semi-hule kjerner og forgrenede pigger, men fossilenes filamenter hadde åpenbart ikke noen av disse kjennemerkene. Dersom ordet “fjær” bare betydde “filamenter”, så kunne hvilke som helst filamenter – slik som hår eller plante fiber – også bli kalt en “fjær”? (Ordet “filament” kommer fra Latin filum som betyr “tråd”.)

Det er viktig å svare korrekt på dette spørsmålet. Hvorfor ville Gud ha satt fjær på dinosaurer når, i alle fall i dag, det er bare fugler som har fjær? Ideen om proto-fjær (fjærliknende filamenter på dinosaurer) har styrket troen om at det finnes løsninger om at fuglene er direkte etterkommere til øgler og tre-tåede dinsaurer hos mange palaentologer, selv om disse “fjærene” også har blitt oppdaget på dinosaurer som ikke tilhører denne gruppen.

Dessuten har hverken dinosaurskinn etterlikninger eller ekte dinosaurskinn follikler (hårsekker) som likner de som produserer fjær i fulgleskinn. Hvilken nytte ville fuglefjær ha på disse tykke dinosaurskinnene? I tillegg kan dinosaurer ikke ha utviklet seg til fugler fordi å forandre et dinosaurskjelett til et fugleskjelett ville ha dannet overganger av skapelser som hverken ville være i stand til å fly eller gå skikkelig.

Disse kinesiske tyrannosaur fibrene, og dette gjelder kanskje alle de andre kinesiske dinosaur-fossil.fjærene så langt, kan mye lettere forklares som fossiliserte fragmenter av delvis råtnet skinn (eller hud).

Skinn inneholder kollagen protein fiber som forfaller langsommere enn de oppløselige biomaterialene som ligger rundt dem. De berømte kinesiske dinosaurene begynte antakeligvis å råtne når de ble fraktet av vannet fra syndefloden for bare ca. 4500 år siden, akkurat som moderne kadaver gjør. Det oppløselige kjøttet råtnet først. De tykke, vevde kollagen fibrene ville ha råtnet snart også, men den omkringliggende gjørmen eller våte sanden ville fort ha blitt omdannet til tørr stein som igjen ville ha hindret at de kollagen-spisende mikrobene fortsatte å vokse.

Forskere i 2005 fant en enestående match mellom delvis forfalt skinn fra forskjellige dyrekadavere og dinosaur “fjær” som var publisert opp til da. Til og med evolusjonistiske forfattere hevdet at å kalle dinosaur fibrene “fjær” vas “misvisende”. Og disse nye tyrannosaur fibrene legger ikke frem noen nye bevis som kan forandre denne analysen.

Ideen om at dinosaurer utviklet seg til fugler er også misvisende. Gallionsfiguren til Darwinistisk forandring er en Archaeopteryx, en antatt link via teropod dinosaurer (øgler og tretåede dinosaurer) mellom reptiler og fugler. Men til forskjell fra dinosaurene, så hadde Archaeopteryx en stor hjernekasse for økt motorkontroll og sensorisk input som var nødvendig for å fly. Teropoder hadde et øgle-liknende bekken som var distinkt fra en fugls ramme. Videre hadde Archaeopteryx en robust furcula (ønskebein), et særtegn ved gode flyvere – et som hindrer flyvemusklene å knuse fuglens delikate interne lunger. Det er intet bevis som underbygger fabelen om at slike fullt utviklede vinger med sammensmeltede kragebein har “utviklet seg” fra de små, kragebeinsløse teropodenes forlemmer. Til og med klo-målingene av Archaeopteryx faller innenfor målene til vanlige sittende fugler. Dette var en fugl uten noen som helst overgangstrekk.

I tillegg til dette ignorerer de som insisterer på at dinosaurer har utviklet seg til fugler fossile fugleavtrykk i steinlag som inneholder noen av de “tidligste” dinosaurene – de som er antatt å være fuglenes forfedre.

Et Archaeopteryx fuglefossil fra Solnhofen i Tyskland ble nylig analysert med bruk av nye teknikker som avslører elementforhold uten å ødelegge materialet. Resultatet ble indirekte, men sikkert, identifisert som opprinnelige fjær og bein proteiner. Den hadde den samme biokjemi som en finner i dagens fjær. Fossilene viser ingen evolusjon av fjær.

Det originale Archaeopteryx vevet viste også hvor ung den må ha vært. Dens evousjonistiske alder ble beregnet å være omtrent 150 ganger eldre enn protein forfallet tilsier. Så den ser ikke bare ut til å være skapt til et bestemt formål, men den ser også ut til å ha blitt fossilisert nylig. En adskilt studie fant at de antatte “fjær” filamentene i en annen kinesisk dinosaur fra samme store fossilet som inneholdt denne nye tyrannosaurusen, kalt Jehol Biota, var også originale biokjemikalier. De kunne fortsette i denne formen i kanskje hundre tusener av år, men etter en million eller så ville de spontant ha blitt degradert til støv.

En fjærlkedd dinosaur kan muligens bli oppdaget en gang. Men til og med da vil ikke fjær på en dinosaur løse evolusjonens biofysiske uføret med å forandre et reptil skjelett til en fugl sitt skjelett. Og så langt kan beviset for en fjærkledd dinosaur mye bedre fortolkes som forfallne eller råtne skinn fibrer. Generelt sett viser fossilene at dinosaurer og fugler har alltid vært separate skapninger. Og dette er akkurat hva en ville forvente dersom dinosaurer og fugler ble skapt separat, hver til å formere seg etter sitt slag…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: