18 desember: Skriftens viktighet

“Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»”

Matteus 4:10

Det er slående at Jesus, som senere forteller at Han kunne kalle ned 12 legioner med engler for å hjelpe Ham når som helst, velger å møte fristelser av djevelen i ødemarken med intet mer enn Guds Ord — som er det samme og eneste våpenet vi har mot Satans fristelser også.

Det er som om Jesus viser oss hvor mektig, hvor effektivt, Guds Ord er midt i en åndelig kamp, slik at vi vil stole på dets styrke for våre egne kamper. Tre ganger står Jesus imot Satans fristelser ved å sitere Bibelen. Hvilket annet hjelpemiddel kan vi håpe for enn det samme som Jesus selv brukte når Han stod overfor personlig fristelse?

Men disse versene dukker ikke opp på magisk vis i hodene våre i det øyeblikk vi trenger dem. Vi må lese, lære utenat, lytte til og absorbere Guds Ord på enhver måte som vi kan. Vi må være Bokens folk, Bibel gjennomsyrede soldater i Kristi rike.

Jesus visste det riktige svaret, fra Guds Ord, til riktig tid for riktig fristelse; vi må streve etter å vite det samme. Det er først da at vi vil være i stand til å støte bort Satans angrep effektivt, med autoritet og overbevisning.


 

Advertisement
%d bloggers like this: