Dag 14: Unngå fristelse!

Jesus inviterer oss til å komme til Guds trone, og be frimodig “Fri oss fra det onde.” Din Frelser opplevde selv smerte, hat og urettferdighet. Gjennom Hans uskyldige død på korset i ditt sted vant Han over synden. Ved Hans fantastiske oppstandelse beseiret Han døden. Med selvtillit kan du derfor be din Far i himmelen for frigjøring – både for deg selv og andre.

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.

Matteus 6:9-13

Stopp og tenk

Bønnetiden er er tid for å være stille og anerkjenne Guds kjærlighet og kraft i livene våre. Bruk tre ekstra minutter når ber i dag. Avslutt så bønnen din med å takke Gud for å lytte og svare for Jesu skyld.


 

Advertisement
%d bloggers like this: