27 november: Den Allvitende

“Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.”

Hebreerne 4:13

Den ene sanne Gud er allvitende; Han vet alt. Der er ingen ting i fortiden, nåtiden eller fremtiden som er skjult for Ham. Der er ingen ting som har blitt sagt i hemmelighet, eller tenkt privat, eller gjort i mørket som Han ikke kjenner til.

Erkjennelsen av Guds allvitenhet bringer med seg både overbevisning og trøst. Det er overbevisende å kunne innse at hele livet vårt er en åpen bok for Gud. “Du setter våre synder foran deg, det vi skjuler, stiller du i lyset fra ditt ansikt” (Salme 90:8). Intet kan skjules for Den hellige Gud.

Men for den troende bærer Guds allvitenhet også med seg en uberegnelig trøst. Det faktum at hver synd er åpen for Hans øyne betyr at enhver synd ble betalt for på korset av Jesus Kristus. Det faktum at Gud kjenner oss så intimt og fremdeles valgte å sende si Sønn for å dø for oss, er usigelig trøstende.

Og når vi kommer til den allvitende Gud i bønn, minner Jesus oss på at Han vet hva vi trenger allerede før vi spør Ham (Matteus 6:8). Ikke bare det, men Han kjenner til begrensningene våre; Han vil aldri la oss lide mer enn vi kan klare (Salme 103:14, 1 Korinterbrev 10:13).

Som Job minnet seg selv om, “Han vet hvor jeg går” og ingenting vil få lov til å komme inn i livet mitt med mindre det kommer for mitt gode, for raffinering.


 

Advertisement
%d bloggers like this: