28 januar: Dorkas liv

“Dorkas… gjorde mye godt og tok seg av de fattige… alle enkene samlet seg rundt ham (Peter). De gråt og viste fram kjortlene og kappene Dorkas hadde sydd mens hun ennå var blant dem.”

Apostlenes gjerninger 9:36, 39

Snart ville Dorkas bli reist opp fra de døde av apostelen Peter, Dette er uten tvil er dette delvis hvorfor Lukas tok med denne fortellingen i hans inspirerte historie.

Men minst halvparten av fortellingen her synes også å være Dokras liv, like mye som hennes oppstandelse fra de døde. Dorkas var like mye i fokus her som apostelen selv var. Hvorfor det?

Ikke på grunn av alle de gjerningene hun hadde planlagt å gjøre, men som hun allerede hadde gjort, og faktisk var full av. Hvor mange av oss har ikke noble ønsker, velgjørende planer… men så blir de aldri satt i verk til hjelp og oppmuntring for andre?

Det er lett å ha gode intensjoner, men det er noe helt annet å tjene og ofre for andre mennesker. Dorkas visste ikke når hun skulle dø, men hun visste hva formålet med livet hennes var — å ære Gud ved å søke den laveste posisjonen i Hans kongerike.

For et vitnesbyrd om denne kvinnens tro, at hun ble sårt savnet og sørget offentlig av de selvsamme enkene som hun hadde tjent med slik trofasthet! Hun var ikke omringet av de rike eller de mektige eller de som har gode forbindelser, men av de lavtstående og hjelpeløse i samfunnet. Likevel hadde Dorkas et fullt liv — fullt av de gode gjerningene som hun hadde gjort i sin Herres navn.

Hva og hvem vil du folate når du dør? Et liv med gode gjerninger, eller bare en mengde gode intensjoner?


 

Advertisement
%d bloggers like this: