Dag 6: Et ungt hjerte

Jeg vil alltid håpe, og til all Din pris vil jeg legge ny pris.”

Salme 71:14

Det er bedre å være ung i hjertet enn ung i år. Vi kan forbli unge på innsiden ved å se fremover mot alt det fantastiske Gud har forberedt til oss. Det er det bibelske håpet som holder oss unge i ånden.

Forsøk å kultivere dette håpet i livet ditt – ikke “håp” i form av ønsketenkning som bringer oss misnøye, men håp som løfter oss opp. Det er ikke slik at vi burde være så fokusert på himmelen at vi ikke er tl nytte på jorden, men vi trenger den type håp som gjør oss mer til nytte på jorden fordi vi er forankret i Jesus. Vi kan velge en lykkelig tillidt som forsterker oss og gjør livet i en forfallen verden verdt det hele.

Jesaja 51:3 sier: “Fryd og glede finnes der, takk og lovsang!” – en kjærlighetens melodi som vi kan synge til Jesus. Det syngende hjertet er kjennemerket på et ungt hjerte.

La Den Hellige Ånd fylle sjelen din med musikk. Du kan bli velsignet gjennom flere gamle salmer med et rikt og skriftlig innhold. Vi må være observante på hvordan tankemønstrene våre tynger oss ned og hindrer forhold med andre og stjeler tro og glede fra oss – spesielt negative eller skremmende tanker om fremtiden. Vi må be Gud om å gi oss nåde til å renske bort de gamle dagers spindelvev og tanker. Hold hjertet ditt ungt og levende, fylt med håp og musikk.

Måtte Gud alltid gjøre oss bevisst på Hans egen instruksjon i Salomos ordspråk 4:23:

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: