23 februar: De som dør i Herren

“Her må de hellige ha utholdenhet, de som holder seg til Guds bud og troen på Jesus. Fra himmelen hørte jeg nå en røst som sa: «Skriv: Salige er de døde som fra nå av dør i Herren.» «Ja», svarer Ånden, «de skal få hvile fra sitt strev, for deres gjerninger følger med dem.»”

Johannes åpenbaring 14:12-13

Det første vi ser om de døde som er velsignet er deres stilling: de er i Herren! De er i Herren ved utvelgelse, fordi Han har utvalgt dem. De er i Herren ved blod, fordi Han har kjøpt dem fri. De er i Herren ved kall, fordi Han trakk dem til seg selv.

Så kan vi se deres beskrivelse: de er kalt hellige og de blir beskrevet som å være trofaste. De holder Guds bud og troen på Jesus Kristus. Bare de som passer denne beskrivelsen kan ha den trøsten og forsikringen vi ser i resten av skriftstedet. Strever du med å adlyde Gud? Er du en trofast kandidat til Jesu herlighet?

Til slutt snakker teksten om deres hvile — alle problemene, alle konflikter er over — evig hvile med Herren. Det er ikke en hvile som etterfølger et liv med lathet, men en hvile etter et liv i tjeneste i Hans rike. Slikt arbeid — ikke gå glipp av dette — følger dem, til og med etter de er borte.

Ønsker du å gjøre en forskjell, å etterlate deg noe som betyr noe? Velsignet er de døde som dør i Herren, fordi livene deres fortsetter å beveget og forandre og velsigne mennesker, selv lenge etter de er borte.


 

Advertisement
%d bloggers like this: