11. Vær annerledes!

Emne: Relasjoner med Gud

“8 Selv om jeg gjorde dere sorgfulle med brevet mitt, angrer jeg ikke. Om jeg angret før, fordi jeg vet at brevet gjorde dere sorgfulle for en tid,  9 så er jeg nå bare glad. Ikke fordi jeg gjorde dere bedrøvet, men fordi sorgen drev dere til omvendelse. For dette var en sorg etter Guds vilje; altså har vi ikke gjort dere noen skade. 10 En slik sorg fører til omvendelse og frelse, og det angrer ingen. Men sorg som er av denne verden, fører til død. 11 Se for en iver denne sorgen etter Guds vilje skapte hos dere! Ja, se bare hvordan dere forsvarer dere, og hvor opprørte dere er, hvordan dere viser ærefrykt, og hvordan dere lengter, hvor brennende dere er, og hvordan dere refser! På alle måter har dere vist at dere er uten skyld i denne saken. 12 Så da jeg skrev til dere, var det verken på grunn av ham som begikk urett eller den som led urett, men for at dere overfor Gud skulle bli klar over hvor ivrig dere står sammen med meg.

2 Korinterbrev 7:8-12

Lloyd Ogilvie, kapellan ved det amerikanske senatet, forteller om en tid da han hadde lunsj med en fremstående forretningsmann. En kvinne, som gjenkjente administratoren, gikk bort til bordet deres og hilste ham med en heftig klaps på skulderen, noe som fikk ham til å søle kaffe på dressen hans. Med en ekstravagant gest kastet hun pelsstjålet sitt over skulderen sin og børstet Dr. Ogilvie i ansiktet. “Å, jeg beklager,” unnskyldte hun. Administratoren stirret henne i øynene og sa “Frue, ikke vær lei deg, vær annerledes!”

Når vi synder er ikke Herren bare interessert i en rask unnskyldning. Han ser etter en forandret innstilling og forandring av oppførselen. Skriftene kaller dette gudelig sorg som fører til anger (2 Korinterbrev 7:9-10). Paulus så denne sorgen i de troende i Korint, noe som resulterte fra deres respons til et tidligere brev med irettesettelse som han hadde skrevet (1 Korinterbrev 5:1-8). Først bekymret det ham at han hadde gjort dem triste (2 Korinterbrev 7:8), med da sorgen deres førte til en ekte forandring i hjertene deres, så frydet apostelen seg (2 Korinterbrev 7:9-11).

Sorg for synd kan være bra eller dårlig. Men når det fører til en intensjon om forbedring, så bringer den frihet fra skyldfølelse og fornyet fryd over frelsen vår.

Kjære Herre vis oss nåde; Synden vår har brakt sorg til Ditt hjerte; Styrk vår evne til problemløsning, Herre, For å starte på ny, en ny begynnelse.

Anger sier “Jeg er lei meg”, men viser også “jeg er ferdig”.

Spørsmål:

a. Tenk på en hendelse hvor du vet at du har syndet. Var du mer lei deg for konsekvensene (irettesettelse, straff) eller det faktum at du hadde syndet mot Gud? Forandret oppførselen din seg etter hendelsen?

b. Hva tror du Paulus mener når han sier “En slik sorg fører til omvendelse og frelse” (vers 10)?

c. Be Gud å tilgi deg og hjelpe deg med å angre på en spesifikk synd.


 

Advertisement
%d bloggers like this: