20 juli: Misjonsbefalingen

Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.”

Matteus 28:19-20

Her summerer Jesus opp hele formålet med kirken Hans, misjonsbefalingen som Han har gitt oss.

Då. Vi skal derfor ikke bare vente på at Gud skal bringe folk til stien vår som har en interesse i evangeliet. Vi skal selv gå til alle folkeslag (som inkluderer nabolaget vårt, byen vår og landet vårt) i Jesu underfulle og mektige navn.

Gjør folkeslag til disipler. Jobben vår er å gjøre disipler av dem som aldri har hørt evangeliet, eller som aldri har sett det levd ut alvorlig og og med glede. Innebygget i Jesu ordre om å gjøre folk til disipler, er påstanden om at alle trosretninger ikke er like, og at kristendommen har et eksklusivt og autoritært budskap. Vi skal undervise andre, for i Kristus gjemmes alle visdommens og kunnskapens skatter (Kolosserne 2:3).

Døp. Vår lære er ikke bare for å gi videre informasjon; der må være et kall til handling. Når vi presist og kompromissløst presenterer Kristi sannhet, så vil det nødvendigvis inkludere et kall til hengivelse, og det vil kreve et offentlig vitnesbyrd av troen. Dåp er bare passende for dem som har blitt gjort til disipler, de som har kommet til troen på Bibelens treenige Gud.

Lær dem. Alt for ofte fokuserer menighetene så mye på oppsøkende virksomhet at de forsømmer de vitale, vanskelige opptreningen og instruksjonen. Målet vårt burde være at Guds folk aktivt skulle følge alt som Jesus har befalt dem.

Går du? Gjør du folk til disipler? Bekjenner du Kristus offentlig? Lærer du opp nye kristne, eller lar du deg selv bli opplært i Guds Ord?


 

Advertisement
%d bloggers like this: