13. Uten meg kan dere intet gjøre

“Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.”

Johannes 15:5

I alt skal greinens liv være den eksakte motstykket til Vintreet. Jesus har sagt om Seg selv: “Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv” (Johannes 5:30). Som utfall fra denne avhengigheten gjør Sønnen det som Faderen også gjør. Som Sønn mottok Han ikke Sitt liv fra Faderen en gang for alle, men øyeblikk etter øyeblikk. Livet Hans var en kontinuerlig venting på Faderen for alt Han skulle gjøre. Og så sier Kristus til disiplene Sine: “For uten meg kan dere ingen ting gjøre.” Han mener dette bokstavelig! Til alle som ønsker å leve et sant disippelliv, og bringe frukt og glede Gud, så kommer budskapet: Du kan intet gjøre! Han har allerede sagt: “den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt“. Her blir det håndhevet av de enkleste og sterkeste argumentene: Å forbli i meg er uunnværelig, for, som du vet, alene kan vi ikke gjøre noe for å opprettholde eller spille ut det himmelske livet.

En dyp overbeviselse om sannheten av dette ordet ligger ved roten av et sterkt åndelig liv. Like lite som jeg har skapt meg selv, like lite som jeg reiste noen opp fra døden, kan jeg gi meg selv det guddommelige livet. Like lite som jeg kan gi det til meg selv, like lite kan jeg vedlikeholde det eller øke det. Envher bevegelse er Guds arbeid gjennom Jesus Kristus og Hans Ånd. Det er når et menneske tror dette at det vil finne sin stilling av fullstendig og fortsatt avhengighet som er selve essensen i troens liv. Med åndelige øyne kan det se at Kristus i ethvert øyeblikk gir nåde til all pust og hver fordypning av det åndelige livet Hele hjertet dets sier “Amen” til ordet: Du kan intet gjøre! Og bare fordi det gjør dette, så kan det også si: “Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk” (Filipperne 4:13). Denne føleksen av hjelpeløshet, og forblivningen som dette medbringer, fører til sann fruktbarhet og aksomhet i gode gjerninger.

For uten meg kan dere ingen ting gjøre” — for en bønn og for et kall og bli i Kristus i ethvert øyeblikk! Vi må bare gå tilbake til vintreet for å se hvor sant dette er. Se på ny på den lille greinen, fullstendig hjelpeløs og fruktløs med mindre den mottar sevje fra vintreet, og lærer at fulle overbevisningen om å ikke være i stand til å gjøre noe som helst med mindre du er i Kristus, er akkurat hva du trenger å lære deg selv om å forbli i ditt himmelse Vintre. Det er dette som er den store betydningen av beskjæringen som Kristus fortalte om, at selvet må bli presset ned, og at vår selvsikkerhet skal kun være i Kristus. “Bli i meg!” — mye frukt! “Uten meg!” — ingenting! Burde det være noen tvil om hva vi burde velge?

En av leksjonene fra denne lignelsen er — like sikkert som at det er naturlig for greinen å forbli i vintreet, er det at du kan forbli i Kristus. For Han er det sanne Vintreet, og Gud er Vinbonden, og du er greinen. Skal vi ikke rope til Gud for at Han skal frelse oss for alltid fra å være “borte fra meg”, og å få oss til å “være i meg”, og at dette skulle være en uopphørlig realitet? La hjertet ditt strekke seg ut mot det som Kristus er, og kan gjøre, med Han guddommelige kraft og Hans ømme kjærlighet til enhver av greinene Hans, så vil du si med enda mer selvsikkerhet: “Herre! Jeg blir i Deg! Jeg vil bære mye frukt! Min imoptens er min styrke. Slik er det bare. Uten Deg er jeg intet!” I deg har jeg mye frukt!”

Kjære Herre! Uten deg er jeg intet. Herre, jeg aksepterer gledelig denne ordningen: Jeg — ingenting! Med Deg — alt! Min intethet er min største velsigning, fordi Du er Vintreet, som gir alt og virker alt. La det være slik, Jesus! Jeg er intet, og jeg venter for alltid på Din fylde. Herre, vis meg herligheten av dette velsignede livet!


 

Advertisement
%d bloggers like this: