Tilber kristne, jøder og muslimer samme Gud?

Image result for christian jew muslim

Jesus lukket denne døren med et smell i Johannes 8:19 når Han banket inn fariseeren for ikke å ha godtatt Hans guddommelighet: “Dere kjenner verken meg eller min Far. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min Far.”

Med andre ord, dersom du ikke tilber Jesus, tilber du ikke Faderen. Verken jøder eller muslimer tilber Jesus; derfor tilber de ikke den samme Gud. Utropstegn.

HVORFOR BLE DETTE SPØRSMÅLET STILT I DET HELE TATT?

Når dette spørsmålet stilles er det trolig fordi postmodernismen påstår at alle veier leder til Gud. Det har fremdeles litt gyldighet på grunn av en mann som vi møter i 1 Mosebok: nemlig Abraham.

Islam hevder at Abraham er far til deres religion, men det betyr ikke nødvendigvis at vi tilber samme Gud. For det første lærer Koranen  at Abrahams lovede etterkommere kom gjennom Ismael, ikke Isak. Og enda verre er det at Koranen ikke portretterer Abrahams Allah som den snille, medfølende, elskende Jahve vi finner i Bibelen (2 Mosebok 34:6-7, Johannes 3:16).

Allah elsker bare dem som først elsker ham (Koran 3:31-32) eller som gjør gode gjerninger (2:195). Gud elsket oss først mens vi fremdeles syndet (1 Johannes 4:10, Romerne 5:8). Allah i Koranen og Jahve i Bibelen er ganske enkelt ikke de samme guddommene med de samme kjennemerkene.

Ting blir enda mer kompliserte med jødedommen fordi Gamle Testamentets Gud er “Faderen” i den kristne treenigheten. Jesus gjorde det klart at jødene som bare tilber en tredjedel av treenigheten ikke tilber den sanne og levende Gud på riktig måte. Det er hvorfor hver eneste ortodoks trosbekjennelse av kristendommen slår fast at bare dem som tilber Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd vil bli frelst.

Du synes kanskje det er ukjærlig, men konservative muslimer og jøder er enige om at de tre “abrahamistiske” trosretningene ikke tilber samme Gud. Når det gjelder liberale muslimer og jøder som hevder at de gjør det. så gjør deres fornekting av å bøye kne til Jesus uttalelsen deres meningsløs.

HVA GJØR VI MED DENNE KUNNSKAPEN?

Kunnskapen om at uriktig teologi er fordømt burde gi oss to urokkelige overbevisninger:

  1. Det er den kristnes plikt å kjempe for troen som har blitt overlevert til oss (Judas 3).
  2. Det er den kristnes høye ære å proklamere at frelse finnes hos intet annet navn enn Jesus (Apostlenes gjerninger 4:12).

Jesus selv ville fortelle den mest hengivne muslim eller jøde at “Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham” (Johannes 3:36). Dersom vi elsker muslimer og jøder vil vi (i kjærlighet) fortelle dem det samme.


 

Advertisement
%d bloggers like this: