Forord

Du kan gjerne spørre hvorfor man skulle skrive en bok om Juleevangeliet.

Faktum er at vi i vår moderne tidsalder har trukket flere ting inn i Juleevangeliet enn det som faktisk finnes der. Hva sier egentlig Bibelen om Jesu fødsel? Fantes det noen som het «De hellige tre konger»? Hvem var disse som dro langt borte fra for å tilbe Jesus? Fantes det en virkelig julestjerne? Hva var englenes budskap til hyrdene?

Spørsmålene er mange, og det kan være på sin plass å undersøke hva Bibelen egentlig sier om alt sammen.

Bibelen har mer å si om Jesu fødsel enn bare Juleevangeliet – som vi har lært oss å kalle Lukas 2. I denne boka ønsker jeg ikke bare å se på Lukas 2 og Matteus 2, men også litt om hva profetene i Det gamle testamentet sa om Jesu fødsel og Marias rolle i det hele.

Var Josef Jesu far eller stefar? Du kan lese om dette og mye mer i denne boka som jeg har kalt «Juleevangeliet».

Noe som ofte forvirrer oss er at flere julesanger ofte inneholder feilaktige opplysninger. Både tradisjonelle engelske julesanger og flere av de norske inneholder feil som er blitt oppdiktet fordi det høres koselig eller artig ut.

For mange spiller det nok ingen rolle hva Bibelen sier om Jesu fødsel, men denne boka er for dem som ønsker å vite hva Bibelen virkelig sier.

 

Lars haukeland

Advertisement
%d bloggers like this: