9 desember: For vår skyld

“Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære.”

2 Korinterbrev 4:15

Hver person, hver situasjon, hver ting blir tillatt ved den vise og allmektige Gud for vår skyld. Han er, lik pottemakeren, i gang med å forme denne verden til Hans eget formål, og Hans formål er til vårt gode, dersom vi tilhører Ham.

Som Paulus skrev i 1 Korinterbrev 3:22: “enten det er verden, livet eller døden, det som er nå, eller det som skal komme. Alt hører dere til.” Gud har underlagt seg selv våre største fiender, slik at de nå virker for ditt gode.

Men det som er godt for dem som elsker Herren er ikke Guds eneste motivasjon. Hans primære motivasjon, fordi Han er Gud, er alltid, og rettmessig så, Hans egen ære. Og derfor, blir vi påminnet, er Guds formål til vårt gode.

Er det Guds store formål at Hans rike og erobrende nåde skulle bidra til Hans egen ære? Det er bare passende at det skal være slik, som en forfatter eller maler eller skulptør blir kreditert mesterverkene sine. Men hvordan resonnerer uendelig nåde med Hans ære?

Gud vil bli herliggjort i oss, samme hva — enten i å tilgi oss eller i å fordømme oss. Men vårt mål burde være at Han skulle bli herliggjort i oss. Når vi grabber til oss fra Guds hånd og løper vekk uten tanke for å nyte Hans fordeler, så oppnår ikke Hans ære det som den fortjener.

Så, kjære tilgitte synder og mottaker av hellig godhet: gjør deg selv til klangbunn for Guds ære. Må enhver velsignelse som blir sendt din vei gi gjenlyd for Guds navns ære gjennom din bevisste og gledelige takksigelse.


 

Advertisement
%d bloggers like this: