Gud skapte ting som så gamle ut

Why is Original Sin called the “Sin of Adam,” not the Sin of Adam ...

Guds skaperverk var helt funksjonelt fra begynnelsen. Når alt kommer til alt, så måtte plantene kunne bære frø for kunne produsere næring. Og dersom Adam og Eva skulle være i stand til å adlyde Guds befaling om å “fylle jorden”, så måtte de være i stand til å reprodusere seg (1 Mosebok1:28). Men et fullt ut funksjonelt, modent univers er ikke det samme som et univers som er skapt til å se gammelt ut.

Denne misforståelsen er basert på to feilaktige antagelser: For det første, konseptet om “utseende av alder” er basert på menneskenes erfaring av aldring. Før den første fødselen hadde menneskene ingen referanseramme for å bestemme hvor gammel noen så ut. På samme måte har vi ingen måte i dag å vite hva en gammel jord ville se ut som ettersom vi egentlig ikke vet hva en yngre jord ville se ut som.

For det andre, misforståelsen av at jorden ser gammel ut er basert på menneskenes ideer om feilaktige dateringsmetoder, spesielt når det gjelder steinlagene. Kulturen vår er forskanset i evolusjonær lære om at naturlige prosesser over millioner av år har produsert den jorden vi ser i dag. Men Skriften sier klart at universet ble skapt på seks bokstavelige dager. Gud er ikke en bedrager (4 Mosebok 23:19), så hvorfor ville Han skape en verden som se eldre ut enn hva den er?


 

Advertisement
%d bloggers like this: