Den nye paktens folk (2)

DEN NYE PAKTENS FOLK – DEL 2: INTIMITET

Johannes 14:15-21

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere. 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

Hva er det vi lengter etter?

INTIMITET

Hvordan kan du finne intimitet med Gud?

Jesu blod var blodet til pakten vår. Han åpner døren til intimitet med Gud. “Vi er den levende Guds tempel” sa Paulus (2 Korinterbrev 6:16).

Johannes 14:18: “Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere.”

  • Jeg vil ikke la dere bli igjen som foreldreløse
  • Jeg er i Faderen
  • Jeg er i deres
  • Jeg vil elske dere

Ånden gir oss muligheten til å få intimitet med Kristus.

Johannes 14:1-3: “La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg! I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere? Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.”

Vær ikke bekymret! Her ser vi et bilde på det jødiske bryllupet hvor brudgommen går for å gjøre klart stedet hvor de nyviede skal bo. Det er et bilde av Lammets bryllpsfest. Brudgommen ville gjøre en pakt med brudens far som ville bli beseglet med et glass vin, så ville han dra hjem til sin fars hus for å gjøre klart for at bruden skulle komme. Dette ble gjort 6-8 måneder før bryllupet. Brudgommens  forlovere ville tenne fakler og følge ham til bruden mens de ropte “Brudgommen kommer!” Det ville være en stor prossesjon.

Johannes 14:15: “Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.”

Det er mulig å holde Guds bud og leve sammen med Ham. Jesus har også elsket oss.

Johannes 15:8: “For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

Der finnes regler til intimiteten. Både i jordiske ekteskap og intimitet med Gud er det viktig å lytte til partneren “Har du hørt noe av det jeg har sagt?” blir vi ofte spurt. “Hva tror du?” Nøkkelen til intimitet er lydighet. Jesus ønsker ingen bitterhet. Han ønsker at vi skal be for dem som forfølger oss – som misbruker oss.

Vi finner Jesus sammen med taperne i samfunnet, de lamme, de hjelpeløse, de undertrykte. Intimiteten må alltid være tilstede. I Det gamle testamentet fikk folket beskjed om å feste Guds Ord på hendene og i pannen, slik at Gud kunne lede dem til sannheten. Når vi er nær Ordet vil Han avsløre for oss hva som skal skje  framtiden

Bibelen hopper fram mot deg. Hvor er Bibelen hele tiden? Bærer du det med deg og forsøker å dele det med andre?

Treenigheten taler bare en sannhet. Den Hellige Ånd lever inne i Guds folk. Han overbeviser oss og lærer oss om åndelige ting.

Selv om ingen på jorden skulle bry seg om meg, så elsker Gud meg. Selv om vi er de største taperne i verden, så kan vi være vinnere for Kristus.

HANDLING:

  1. La oss gjøre noe for å minne oss sel på at Gud alltid lever inni oss.
  2. La oss jage etter intimitet.
  3. Åpne opp hjertet ditt for Guds instruskjoner-

Vi snakker og vitner osv, men lytter vi?


 

Advertisement
%d bloggers like this: