Fortsett med evangelisering

Lille Billy, som hadde blitt tatt på fersken, ble spurt av sin mor: “Hvordan kan du forvente å komme inn til himmelen?” Han tenkte på det en stund, så sa han: “Vel, jeg skal bare løpe inn og ut til de sier ‘For himmelens skyld, kom deg inn eller hold deg ute!’ Så vil jeg gå inn.”

Himmelen er et virkelig sted!

Helvete er et virkelig sted!

“Hell” er et sted i Norge!

FORTSETT MED EVANGELISERING!

Elsk – del – tro

Men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at Han er til, og at Han lønner dem som søker Ham.”

Hebreerne 11:6

Du kan gjøre mye i denne verden uten tro, men dersom du ønsker å glede Gud, så er det umulig uten tro. Kjærligheten gir oss omtanke for andre, og vi får lyst til å dele vår kjærlighet med alle andre. Troen er grunnlaget som vi bygger på, mens kjærligheten er batteriet som får troen til å fungere – det er bensinen som får bilen til å fungere. Vi trenger alle disse tre delene.

Tidligere misjonsdirektør for IBBF (International Bible Baptist Fellowship) Dr. Bob Baird dro i årevis rundt fra land til land og talte om misjon og misjonering. Ofte ble han spurt om han aldri ble lei av å tale om misjonering år etter år. Svaret var at ingenting ga ham slik glede som å komme til en misjonskonferanse og tale til misjonærer og andre som er med på å bringe ut Guds Ord til andre mennesker. Dette så han på som et sant privilegium!

Jeg minnes min lærer på bibelskolen som underviste i misjon. Han stresset at det viktigste var misjonering – misjonering – og misjonering. Han sa også at det er viktigst å fokusere på det viktigste, g at det viktigste var misjonering. En menighet uten et misjonsprogram er en ubibelsk menighet!

Hvordan kan vi fortsette å evangelisere til verden i dag?

Da Han (Jesus) kom nær og så byen (Jerusalem), gråt Han og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred! Men nå er det skjult for dine øyne. For dager skal komme over deg, da dine fiender kaster eb\n voll opp omkring deg, og de skal krig\ngsette deg og trenge deg fra alle kanter. Og de skal slå deg til jorden, og dine barn i deg. De skal ikke la stein bli tilbake på stein, fordi du ikke kjente din besøkelsestid.”

Lukas 19:41-44

Vi kan evangelisere verden dersom vi ser behovet

Jesus var på vei fra Oljebjerget ned til Jerusalem, og folk hyllet Ham og la ned kappene sine og palmer på veien foran Ham. Det er derfor vi kaller denne dagen Palmesøndag. Men alle tilropene fikk ikke Jesus til å smile og le. Han gråt – for Jerusalem. Hvorfor det, spør du kanskje. Han visste hva som ville skje med Jerusalem i år 70. Han visste at Titus ville forårsake at 1,5 millioner jøder skulle miste livene sine og at tempelet skulle bli revet ned. Han visste at alle trærne skulle bli felt ned også. Jesus så at jødene var på vei mot en fordømmelse av Gud selv. Det viktigste er vel at Jesus så behovet til folket.

Faktisk kan vi gå enda lengre bak i tid. Allerede før fundamentet til hele verden ble lagt ned, så så Gud behovet.

Når Gud laget klær av pels til Adam og Eva i 1 Mosebok 3, så var det et bilde på frelsen. Gud så behovet!

Vi trenger på se behovet!

Vi trenger å planlegge i.f.t. det behovet!

I 1 Mosebok 22 leser vi om Abraham som gikk for å ofre Isak. Da sa Abraham til Isak: “Gud vil selv utse for Seg lammet til brennofferet, min sønn!” Engelen stoppet Abraham før han kuttet over strupen på Isak. Det var en bukk som satt fast i et kjerr. Gud så behovet.

Johannes Døperen talte i ødemarken: “Se, Guds Lam som har kommet for å ta vekk alle verdens synder!” Johannes og Faderen og Sønnen alle så behovet.

1. Vi skulle overta kirken

Vi skulle tillate at misjon totalt overtar oss med kropp og sjel, og la misjon dominere menighetene våre. Det er ikke snakk om noe “kupp” her, men alle som lar seg involvere i kirken burde ha et klart ansvar for å evangelisere og spre Guds Ord til alle verdens hjørner. Vi skulle la misjon spise oss helt opp.
I Apostlenes gjerninger 2:46-47 leser vi: ” Hver dg kom de trofast og med ett sinn sammen i tempelet, og i hjemmene brøt de brødet, og holdt måltid med fryd og hjertets enfold. De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som lot seg frelse, til menigheten.”
De evangeliserte den kjente verden.
Husk det som står på medisinflasken: Må rystes før bruk!
2. Vi skulle bli beveget, bry oss
Hvor engasjerte er vi?
Hvor høyt elsker vi Herren?
Vi leser i Apostlenes gjerninger 17:16 at da Paulus så Aten “ble han opprørt i sin ånd“. Om de bare kunne bli frelst… Lar vi oss gripe i hjertet på samme måte som Paulus ble grepet?
3. Vi skulle sette oss en kurs
Som oftest vet vi hvor vi skal.
Kanskje vi skal på ferie til Syden med fly.
Jesus har gitt oss kursen vi skal gå.
I Matteus 28:19 leser vi “Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.”
Er vi på riktig kurs, den kursen som Evangeliet har gitt oss?
For flere år siden var et fly på vei fra San Francisco til Sør Korea. Det var 250 mennesker om bord. Da flyet vek fra kursen sin og kom nær Russland, så ble flyet skutt ned, og alle omkom. Alt fordi d ikke hadde fulgt rktig kurs.
Hvor mange mennesker vil omkomme fordi vi er på gal kurs?
4. Vi skulle holde oss til kallet vårt
Som kristne har vi ingen pensjonsordning. Vi pensjonerer oss aldri fra å være kristne.
Vi slutter aldri å be – vi slutter aldri å vite til andre.
Vi trenger å evangelisere syndere
Vi trenger på styrke eller fornye kallet vårt.
En gang var 18 gamle misjonærer samlet for å oppmuntre nye misjonærer som var klare til å gå ut på misjonsmarken. To av disse var Dr. Frank Hoagie og Mrs. Elsie Hoagie. De hadde vært misjonærer i Filipinene i mange år, og nå var de ikke i stand til å dra tilbake på grunn av deres fysiske helse. De sluttet ikke, men så det som en oppgave å oppmuntre nye misjonærer. De hadde vært og var fremdeles villige til å lide for Kristus, og sa til alle de møtte at det var verdt det. Det viktigste var å holde øynene på Kristus. Fru Hoagie siterte Jesaja 26:3-4 til de unge misjonærene: “Den som har et grunnfestet sinn, ham lar Du alltid ha fred, for til Deg setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider! For i Herren har vi en evig klippe.” Dette ble Fru Hoagies siste ord. Hun falt i dyp coma og døde to dager senere på sykehuset. Jeg lurer på hva våre siste ord vil bli?
Bønn:
– Hva er behovet ditt i dag?
– Trenger du å bli frelst?
– Lever du ikke kristenlivet slik som du skulle?
– Har du ikke fred med Gud?
– Ønsker du å gi deg selv til fulltids tjeneste for Ham?
Advertisement
%d bloggers like this: