Regnet det før syndefloden?

Svaret er åpenbart. Ja, selvsagt regnet det! Nei, det gjorde det ikke! Vent, hvilket svar er riktig, eller finnes det en tredje utvei?

Skriften sier veldig lite om de klimatiske forholdene før syndefloden. Basert på noen få indirekte vers har tidlige kreasjonister spekulert om det har vært en vann baldakin som dekket jorden før det første regnet falt under syndefloden. På denne tiden ble dette synet et dogme for noen kristne. Senere, når matematiske modeller ikke støttet baldakin teorien, så forlot mange kristne baldakin teorien og intet.regn-før.flommen. Med tiden har troen om at det regnet før flommen blitt et nytt dogme. Hvordan skal en troende reagere i slike tilfeller?

SKRIFTEN MOT TOLKNINGEN

Det første skrittet er alltid å undersøke Skriftene forsiktig for å differensiere de faktiske ordene fra fortolkningene. Etter at Gud var ferdig med å lage alle plantene og dyrene gjennom skapelsesuken, så sier Bibelen:For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke noe menneske som kunne dyrke jorden. Men dogg steg opp fra jorden og vannet hele jordens overflate.” (1 Mosebok 2:5-6)

Senere fortalte Gud Noah i det 600 år i livet hans at Han skulle la det regne i førti dager og førti netter” (1 Mosebok 7:4) og villela en vannflom komme over jorden for å ødelegge alt kjød som er under himmelen og har livsånde i seg.” (1 Mosebok 6:17) Noah kan ha opplevd nye værforhold gjennom og etter flommen som han aldri hadde opplevd før, men av hvilken natur var disse forandringene? Det synes klart at han så regnbuen for første gang. Og han ble angrepet av alvorlig vær av en styrke som aldri tidligere var sett på jorden hverken før eller siden.

Konklusjonen om at det ikke var noe regn på hele jorden  før syndefloden er basert på to hovedantakelser som ikke nødvendigvis er sanne: (1) at dogget som steg opp og vannet jorden var global og (2) siden Skriftene ikke nevner i beskrivelsen av hendelsene mellom skapelsen og flommen, så kan ikke det ha regnet i denne perioden.

Sammenhengen med “dogg” kan være at den har forekommet nær Edens hage hvor Gud skulle til å skape Adam, og det kan være å strekke verset å si at doggen strakte over hele jorden. Og å si at det ikke regnet før flommen er et stillhetens argument, noe som alltid er et svakt argument.

Likevel, når man bygger modeller av jordens tidlige klima, er det lurt å ta alle muligheter som passer med Skriftene. Vi må gjenkjenne at slike modeller er spekulative, spesielt dersom de er basert på noe som ikke har blitt fastslått istedenfor de aktuelle fakta.

VANN BALDAKIN TEORIEN

Dersom “doggen” i 1 Mosebok 2:5-6 dekket hele jorden fra skapelsen til flommen – og det er et stort “dersom” – da må jordens klima ha vært vidt forskjellig fra i dag. Noah ville ikke ha kjent til regn, torden, lyn, hagl eller sterke vinder. Faktum er at regnfrie forhold før flommen vil ha gjort atmosfæren veldig stabil, vindene ville ha vært svake, og den globale temperaturen ville vært mer stabil. Og dersom det ikke var regn, ville heller ikke regnbuer ha forekommet.

En vann baldakin som omringet jorden ville støtte disse forholdene ved å gi en mer massiv atmosfære og høyere overflatetrykk. I tillegg har kreasjonistene notert at disse spesielle forholdene kan kanskje hjelpe med å forklare slike bibelske mysterier som hvorfor menneskene levde så lenge (inntil 969 år) og Noahs svakhet med drukkenhet etter syndefloden, selv om mange andre biologiske faktorer trolig spilte inn.

Flere baldakin modeller av pre.flom atmosfære forhold har blitt konstruert, slik som de av Dillow, Morris, Vail og Vardiman. Baldakin modeller forespeiler seg jorden innpakket av et lag med vann i væske, is eller damp, som beskrevet i 1 Mosebok 1:7, “Så gjorde Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen.” Mange baldakin modeller tror at hvelvingen er jordens atmosfære, selv om denne tolkningen blir bestridt av andre lærde, som peker på at solen, månen og stjernene var plassert himmelhvelvingen (1 Mosebok 1:14-17). Dersom en slik baldakin eksisterte før flommen, så eksisterer den absolutt ikke i dag.

Store beregningsproblemer fortsetter å plage baldakin modellene. Ingen kjent fysisk kraft har blitt avslørt som er i stand til å løfte en slik mengde vanndamp ut i atmosfæren uten store komplikasjoner, som en massiv drivhuseffekt.

KATASTROFISKE PLATEBEVEGELSER

En av de mest populære alternate kildene til tungt regn under syndefloden er resirkulert vann og damp kastet ut i atmosfæren og verdensrommet fra eksplosiv oppvarming av havene under en katastrofal oppbryting og bevegelse av jordens jordplater. Dette kan forklare mesteparten av alt det tunge regnet under folmmen. Når varm magma ble sprutet ut gjennom sprekkene i jordens skorpe, så varmet det opp sjøvannet, som deretter ble spydd ut i atmosfæren i de første ukene av syndefloden. Denne platetektonikk modellen har nok krfat i seg til å forklare ikke bare kilden til flommens regn, men også de geologiske forandringene i jordens skorpe og istiden som fulgte.

Larry Vardiman var en av vitenskapsmennene som hjalp å utvikle denne nye teorien. Men 1 Mosebok sin referanse til “dogg” leder ham fremdeles til å tro at en slags baldakin antakeligvis eksisterte før flommen, og han fortsetter å søke etter en god baldakin modell. En modell ekskluderer ikke nødvendigvis en annen.

Var det regn før syndefloden? Larry Vardiman tror ikke det, og det samme gjelder mange andre vitenskapsmenn sammen med undertegnede. Bibelen er ganske klar: det hadde ikke regnet på jorden, og da regnet startet under flommen kom det fra himmelens sluser, les: en vann baldakin som omringet jorden og beskyttet menneskene fra skadelige stråler fra verdensrommet, og dypets kilder ble også åpnet. Vardimans teori er meget forklarende til denne biten. Vi kjenner ikke til hvordan vannet kom seg opp til utsiden av atmosfæren, men drsom Gud kunne skape hele universet, så klaarte han nok dette også.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: