Er vi alene?

Bilderesultat for flying saucer

I årevis har vi mennesker stilt spørsmålet “Er vi alene i universet?” Å tro at livet må ha utviklet seg andre steder, eller i håp om at der er intelligent liv et sted der ute har ført til at prosjekt SETI (Search for Extraterrestial Intelligence) ble til. I tiår har universet blitt skannet for bevis om at vi ikke er alene. Det kan få menneskene til å føle seg forferdelig ensom og hjelpeløs å tenke at i dette gigantiske universet er planeten vår den eneste med liv. Med referanse til behovet for å ta vare på jorden sa tidligere president Obama nylig “Vi får bare en planet. Det finnes ingen plan B.”

HVA LETER DE ETTER?

Tegn på intelligent lis, selvsagt – enten bevis på teknologi eller en eller annen type kommunikasjon. Dersom en slik intelligens virkelig forsøkte å kontakte oss, er det da mulig, med begrunnelse fra deres forutsetninger fra evolusjonen, at slike skapninger er mye mer utviklet enn oss? Og dersom det er tilfelle, hvilke bevis kunne vi forvente? Vi burde vel lete etter en eller annen komplisert kode.

En annen forventning som har vært en populær myte i flere år er at denne avanserte utenomjordiske rasen skulle besøke oss. Det har vært mange rapporter om hendelser som enkelte er overbevist om at de beviser slike besøk. I tillegg har science fiction forfattere spekulert på hvordan slike besøk kan skje uten at vi er klar over det. For eksempel, skapelser på en annen skala enn oss (utenomjordiske som er for små til å være synlige ). Er det mulig at vi kan ha blitt besøkt av en enormt større intelligens uten at vi har visst om det?

Sir Fred Hoyle (1915-2001) er velkjent for sin tro om at komplekse livsformer kan ha oppstått på jorden, og at informasjonen DNA’et til den mest “primitive” livsformen må ha kommet fra “der ute”. Mange i dag vil forkaste disse ideene, men spørsmålet gjenstår. Dess mer vi vet om DNA – ikke bare en enkel kode, men et høyere, komplisert språk, med setninger, betingede påstander og syntakser – dess mer vanskelig blir det å forestille oss om at det kan ha oppstått tilfeldig.

For å komme tilbake til forskningen vi startet med. Er det mulig at denne super-intelligensen allerede har gitt bevis på sin eksistens ved å implantere livets kode? Og er det mulig at den besøkte jorden i en forkledning som vi ikke kunne penetrere – i form av et menneske?

Våkne opp, alle sammen! Det har skjedd, 2000 år siden! Og i motsetning til Barack Obama er der en plan B: en ny himmel og en ny jord. Vi trenger ikke å redde planeten: en Frelser av menneskeheten har allerede ankommet (Johannes 3:16).


 

Advertisement
%d bloggers like this: