7 august: Tro gir evig liv

“Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?”

Johannes 11:26

I dette ene verset som innheloder Jesu ord, finner vi en uttalelse og et spørsmål. Ingen uttalelse — intet spørsmål — kunne være viktigere for ehver leser å ta i betraktning.

Jesus satser sitt ord og Hans egen person på dette løftet — dersom du er i live åndelig og har satt din tillit og ditt håp i Ham, så vil du aldri dø. Det er litt av et ønske! Spesielt med tanke på alt forfallet, ødeleggelsen og døden som omringer oss til daglig. Er det mulig å unnslippe døden, å trosse naturens lover? Jesus sier så. Men ikke i vår egen kraft, vitenskap eller oppfinnsomhet. Bare i Jesus kan vi få del i den kraften som gir et liv uten ende.

Dersom Jesus er ærlig, dersom Jesus er god, så er løftene Hans fredsgivende, håpgivende og smertelindrende. Troende går ikke bort, men går videre til et bedre og evig og rikt liv. Kristne dør ikke; de drar hjem.

Foreløpig kan vi hverken se eller oppleve eller teste eller bevise Jesu løfter. Vi må stole på Ham — at Han ikke bare viser oss veien, men at Han er veien; at Han ikke bare forteller sannheten, men at Han er sannheten; at Han ikke bare snakker om livet, men at Han er livet.

Jesu spørsmål kunne derfor ikke ha vært viktigere, eller mer spissformulert: tror du på Jesus? Stoler du på Jesus? Til alle og enhver som setter sin lit til Jesus og tror på Hans Ord, blir dette løftet gitt. Så lev som om du skal leve uendelig.


 

Advertisement
%d bloggers like this: