Dag 16: Det beste speilet

For øvrig brødre: Gled dere! Bli fullkomne! La dere formane! Ha det samme sinn! Hold fred med hverandre, og kjærlighetens og fredens Gud skal være med dere.”

2 Korinterbrev 13:11

Vi blir aldri trette av å høre at vi er elsket. Vi vokser aldri ut av det.

Det er ved å kikke i speilet av Guds kjærlighet at vi kan få et glimt av hvor verdifulle og dyrebare vi er ettersom årene går.

Hans Ord inviterer oss til å beskue denne kjærligheten fullt ut:

Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner Ham.”

1 Johannes 3:1

Hans kjærlighet er uten grenser. Han forsikrer oss “Jeg vil elske dem av hjertet” (Hosea 14:4).

Hans kjærlighet for oss er også permanent:

For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.”

Romerne 8:38-39

Bare tenk på denne kjærligheten! Reflekter dypt på den…

Gud er kjærlighet.”

1 Johannes 4:8

Mange vann kan ikke slukke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den.”

Salomos høysang 8:7

Men Gud, som er stor på miskunn, har, på grunn av Sin store kjærlighet som Han har elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.”

Efeserne 2:4-5

Da min vrede strømmet over, skjulte jeg mitt åsyn for deg et øyeblikk, men med evig miskunnhet forbarmet jeg meg over deg, sier Herren, din gjenløser.”

Jesaja 54:8

Jesus sa til disiplene sine “Faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud” (Johannes 16:27). Hva i den vide verden kan være mer fantastisk enn denne kjærligheten?

Om igjen og om igjen, ettersom årene går, kan vi høre Herren forsikre oss om Hans kjærlighet:

Du er dyrebar i Mine øyne, fordi du er høyt aktet og jeg elsker deg“.

Jesaja 43:4

Fjellene kan vel vike, og haugene rokkes, men Min miskunnhet skal ikke vike fra deg, og Min fredspakt skal ikke rokkes, sier Herren, Han som forbarmer seg over deg.”

Jesaja 54:10

Guds kjærlighet gir oss en evig sikkerhet. “Vi har kjent og trodd den kjærlighet som Gud har til oss” (1 Johannes 4:16).

En av Paulus sine dypeste bønner oppfordrer oss til å føle dybden av denne kjærligheten:

Må Kristus bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.

Efeserne 3:17-19

Jeg takker Gud for at Han har gitt meg Hans perfekte kjærlighet som min bolig – mitt hjem hvor mitt hjerte kan finne hvile. I Hans underfulle kjærlighet finner jeg et tilfluktssted – en trygg havn som jeg aldri vil ønske å forlate! Han er min Elskede, og jeg hviler hodet mitt på Hans skulder, takknemlig for at Han aldri vil forlate meg, og at Han aldri vil gi slipp på meg. Han vil aldri la noe skille meg fra Hans umålelige kjærlighet som blir avslørt i Kristus Jesus, min Herre.

Jeg fryder meg i kjærlighetens speil som min Far har gitt meg, hvor jeg kan se akkurat hvem jeg er! Ettersom dagene mine her på jorden flyr forbi, så er min bønn til Herren at Han vil fortsette å gjøre mer og mer klar over Hans enorme kjærlighet for meg – og fortsatt la det overvelde meg.

Advertisement
%d bloggers like this: