Dag 19: Det er ikke meg, det er Ham!

“Det var ikke meg!” Ved å bruke disse ordene proklamerer bar ofte sin uskyld med høy stemme. Men disse fire ordene maler også et korrekt bilde av Guds arbeid i deg og gjennom deg. Han skapte deg med gaver og evner, og Han bruker dem for å vise sin nåde og kjærlighet. Hvordan forandrer det deg å vite at det “ikke er deg” men Gud når du vandrer i troen?

Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte, og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.

Filipperne 2:12-13

Søk Guds godhet

Når du tar av skoene dine i dag, være stille og takk din Far for å gå med deg skritt for skritt og virke gjennom deg i dag.


 

 

Advertisement
%d bloggers like this: