2 mai: Dømt eller ikke dømt?

“Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn.”

Johannes 3:18

Her er en krystallklar beskrivelse av den rettferdiggjorte synderen, fra Jesu egne lepper, i tillegg til en beskrivelse av synderens status før Gud griper inn.

Den angrende, konkursslåtte synderen som kommer til Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, og stoler på Ham blir ikke fordømt. Han blir rettferdiggjort, erklært uten skyld i himmelens rettssal.

Legg merke til at dette er en tilstedeværende realitet, selv om den troende fremdeles synder og kommer til kort her på jorden. Når vi strever mot å erobre synden, søker etter å følge Kristus, og fremdeles finner at vi daglig ikke når målet, så er det stor trøst å vite at Gud allerede ser oss gjennom Jesu perfeksjon.

Men den som ikke tror er allerede dømt. Det er interessant og avslørende at også dette er klart og målbevisst i presens. Jesus reflekterer himmelens ro og kontroll, selv over dem som høylytt og vedvarende forkaster Kristi påstander i livene deres.

Hvorfor er den ikke-troende fordømt? Fordi de ikke har trodd på Guds Sønns navn. Selv om Gud er suveren til å fordømme den ikke-troende, så fordømmer Han ikke dem uten grunn. Den ikke-troende firtjener sin skyldige status ved å gjøre opprør mot Kristi autoritet.

Du har to ufeilbarlige beskrivelser foran deg. Hvilken beskriver deg? Stoler du på Guds Sønn og Hans frelse? Dersom du gjør det, så sier Jesus at du allerede har du allerede blitt rettferdiggjort i Guds øyne.


 

Advertisement
%d bloggers like this: