8 mai: Kom til Herren

“Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren. Om syndene deres er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.”

Jesaja 1:18

Dette verset er en parentes midt i Jesajas profeti med irettesettelse og advarsler.

Vi kunne ha forventet at Jesaja skulle snakke om hvor rettferdig Guds dom ville være på grunn av Israels syndige opprør. Men han overrasker oss også med den tanken fra Herren at dersom vi vender oss om til Herren, så vil alle våre tidligere feil bli helt vasket bort.

Dette høres i begynnelsen verken fornuftig ut eller rasjonelt ut i det hele tatt. Vi vet alle at en unnskyldning ikke kan omgjøre noe feilaktig som har skjedd. Å si at en er lei seg for utroskap eller mord får ikke det utrofaste eller tapet til å forsvinne. Så hvordan kan anger på en eller annen måte få våre rødmalte synder til å bli rene og hvite foran Gud?

Svaret, begrunnelsen, fra Herren blir funnet senere i den samme profetien. En  lidende Tjener ville komme, som ville bli “såret for våre lovbrudd” (Jesaja 53:5); vår irettesettelse, vår straff ville bli lagt på Ham, og ” ved hans sår ble vi helbredet” og renset.

Du skjønner det at det er intet du selv kan gjøre for å ta vekk dine tidligere synder og skyld foran en hellig Gud. Men Gud har lovet at når du vender deg mot Ham i anger, så vil dine syndige flekker bli vasket helt vekk på grunn av offerlammet Jesus Kristus.

Kom nå, sier Herren, og lytt og vurder dette løftet om tilgivelse. Ikke hold deg på avstand, men kom; nøl ikke, men kom nå.


 

Advertisement
%d bloggers like this: