20. Bønne-evangelisme

Emne: Relasjoner til ikke-kristne

“1 Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. 2 Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. 3 Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, 4 han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 5 For Gud er én og én mellommann er det mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, 6 han som ga seg selv som løsepenge for alle. Slik var vitnesbyrdet da tiden var inne, 7 og for det er jeg innsatt som herold og apostel. Jeg sier sannheten, jeg lyver ikke. Jeg er lærer for folkeslagene i tro og sannhet. 8 På hvert sted vil jeg at mennene skal be med løftede og rene hender, uten sinne og strid.”

1 Timoteus 2:1-8

Gjennom århundrene siden Jesus døde for syndene våre og stod seirende opp fra graven, så har mange metoder blitt brukt for å spre evangeliet. Fra Peters første preken, da 3,000 sjeler ble frelst, til store kampanjer med preken av menn som Charles Spurgeon og Billy Sunday, til vennskaps-evangelisme, så har mange metoder blitt brukt for å påvirke andre til å ta imot Jesu frie gave.

I en stor by i Midtvesten i USA har bet blitt lansert en annen metode: bønne-evangelisme. I den kampanjen har organisatorene ut for å be for hvert individ for å nå befolkningen i byen. De har delt byen inn i seksjoner, og alle de samarbeidende kirkene har blitt gitt navnene til de som bor i de seksjonene.

Selvsagt vil det også kreve andre typer essensielle kontakter, som for eksempel litteratur eller ansikt til ansikt visitter, men bønn er hovedkomponenten. I 1 Timoteus  forklarte Paulus at Gud “vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne” (1 Timoteus 2:4). Og metoden som er foreslått for å begynnet evangeliseringsarbeid er !å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker” (vers 1).

Hva med ditt og mitt nabolag? La oss begynne med en gang å be for mennesker individuelt.

En byrde for sjeler, kjære Gud, En byrde å dele, En kjærlighet for de fortapte, kjære Gud, En ekte omsorg.

Snakk med Gud om folk før du snakker til folk om Gud.

Spørsmål:

a. Har du noen gang bedt om at noen andre skulle ta imot Kristus?

b. Fra skriftstedet, hvorfor tror du at kristne skulle be “for alle mennesker“?

c. List opp navnene til fem mennesker (venner eller familie) som ikke har tatt imot Kristus. Be for dem individuelt. Be Gud om å gi deg en mulighet for å snakke med dem om evngeliet.


 

Advertisement
%d bloggers like this: