5. Tynget ned eller høyt oppe?

Emne: Relasjoner med ikke-kristne

“15 Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden! Den som elsker verden, har ikke kjærligheten til Far i seg. 16 For alt som er i verden – kroppens begjær, øynenes begjær og skrytet av alt en eier – det er ikke av Far, men av verden. 17 For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje, består til evig tid.”

1 Johannes 2:15-17

“Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss,

Hebreerne 12:1

En tidligere kommandør i den russiske marinen sa at han dro til London for å få trening under den første verdenskrig. Der lærte han hvordan å fly en av tre ballonger som Russland hadde kjøpt fra England.

Han husket da han kom inn i kabinen og så at alle de fire sidene var dekket med sandsekker. For å begynne med oppstigningen ble sand sluppet ut helt til den store ballongen langsomt løftet seg fra bakken. Dess mer sand som rant ut, dess høyere løftet ballongen seg fra bakken.

Mannen brukte så dette prinsippet til vårt forhold med Herren: “Nå som jeg er en kristen, forstår jeg hvordan Gud begynner å rense hjertet mitt, Han hjelper meg med å ‘slippe ut’ disse syndene.”

Hebreerne 12:1 og 1 Johannes 2:15 uttrykker den samme åndelige sannheten. Å bære med seg verdens vekt begrenser vårt forhold med Herren og hindrer hjertene våre å stige oppover i vår kjærlighet for Ham. Johannes skrev at vi kan ikke elske verden og elske Gud samtidig. Hvor ofte har vi bevist fra erfaring hvor sant dette er?

Egoistiske holdninger, besettende synder og verdslige bekymringer hindrer oss i “å lette fra bakken”. Men når vi legger dem til side, opplever vi den “oppløftende” gleden av et forhold med Faderen.

Jeg ønsker å leve over verdenen, Selv om Satans piler blir kastet mot meg; For troen har fanget en lykkelig lyd, Sangen av hellige høyt oppe fra.

Gi slipp for å stige oppover.

Spørsmål:

a. Lag en liste over ting som du liker å gjøre som du vet ikke gleder Gud.

b. Hva betyr frasene “kroppens begjær”, “øynenes begjær” og “skrytet av alt en eier”?

c. Se på listen du har laget under punkt a. Bekjenn disse tingene for Gud og be Ham hjelpe deg til å “slippe dem ut”.


 

Advertisement
%d bloggers like this: